O lastnostih alpinistične književnosti

  • Aleksander Bjelčevič
Ključne besede: literatura in alpinizem, alpinistična literatura, avtobiografija, lepota, sublimno, metafora

Povzetek

Alpinistična književnost so pripovedi o svojih, tujih in fikcijskih alpinističnih dejanjih in doživetjih. Vrste alpinistične književnosti so avtobiografije (Zaplotnik), biografije (Svetina), odpravarski potopisi (Grošelj), fikcije (Jelinčič), semi-fikcije (Cedilnik), kratke zgodbe (Dular), satira (Deržaj) in komentirane fotomonografije (Mejovšek in Škamperle). V nekaterih se prepletata avtobiografija in zgodovina (Škarja) ali avtobiografija in etnologija (Joža Mihelič). Smisel alpinistične književnosti je pripoved o doživetjih in čustvih do sebe, soplezalcev in narave, okvirne tematike so avantura, prijateljstvo, ljubezen, (sublimna) lepota in presežno. S tradicionalno književnostjo jo druži veliko elementov sloga in kompozicije: osebna izpovednost in refleksije, sintetično-analitična zgradba, kontrastiranje, izvirna metaforika, različni pripovedovalci in pripovedne perspektive, pripovedni tempo, dialogi; Škamperletova, Zaplotnikova in Mahkotova avtobiografija pa imajo obliko razvojnega romana.

Literatura

VIRI

a) Avtobiografije

Biščak, Bogdan. Igra in biseri: kako sem hčerki z alpinizmom razložil življenje. Ljubljana: Sidarta, 2018.

Humar, Andreja. Metod Humar: v kamen vklesane zgodbe. Ljubljana: Sidarta, 2013.

Karo, Silvo. Alpinist. Osp: Silvo Karo, 2018.

Knez, Franček. Ožarjeni kamen. Ljubljana: Sanje, 2009.

Kočevar, Rado. Tista lepa leta. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2019.

Mahkota, Ante. Sfinga: zadnja skrivnost triglavske stene. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979.

Mihelič, Joža. Vprašaj goro. Ljubljana: Planinska založba Slovenije, 2019.

Mihelič, Tine. Klic gora. Ljubljana: Sidarta, 2005.

Romih, Milan. Takrat me počakaj, sonce. Črešnjevec (samozaložba), 1992.

Škamperle, Igor. Sneg na zlati veji. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1992, 20182.

Škarja, Tone. Stene mojega življenja. Maribor: Obzorja, 1975.

Škarja, Tone. Po svoji sledi. Ljubljana: Planinska založba Slovenije, 2011.

Štremfelj, Marija, in Andrej Štremfelj. Objem na vrhu sveta. Kranj: M. Štremfelj, 2020.

Zaplotnik, Nejc. Pot. Ljubljana: Cankarjeva založba, 19832.

b) Kratke zgodbe

Avčin, France. Kjer tišina šepeta. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965.

Dular, Marko. »Direktna smer v Planjavski glavi«. Planinski vestnik 57.1 (1957): 5–10.

Potočnik, Miha. Srečanja z gorami. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1968.

c) (Romansirane) biografije

Kugy, Julius. Anton Ojcinger: življenje gorskega vodnika. Maribor: Obzorja, 1977.

Mlač, Bine. Veliki pionirji alpinizma: I. knjiga. Radovljica: Didakta, 1993.

Mlač, Bine. Veliki pionirji alpinizma: II. knjiga. Radovljica: Didakta, 1994.

Mlač, Bine. Veliki pionirji alpinizma: obrazi, dejanja, besede. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2001.

Svetina, Tone. Stena. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975.

d) Odpravarski potopisi

Grošelj, Viki. V prostranstvih črnega granita: Karakorum ’86. Ljubljana (samozaložba), 1987.

Jelinčič, Dušan. Zvezdnate noči. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1990.

Tomazin, Iztok. Korak do sanj. Maribor: Obzorja, 1989.

e) Fikcija in semi-fikcija

Bučer, Ivan. Koča na Robu. Ljubljana: Viharnik, 1941.

Cedilnik, Danilo. Sledovi ptic. Maribor: Obzorja, 1984.

Deržaj, Edo. Gruh. Ljubljana: Gruh, 1937.

Gregorin, Janez. Blagoslov gora. Ljubljana: Slovensko planinsko društvo, 1944.

Ingolič, Anton. Pretrgana naveza. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

f) Fotomonografije

Kugy, Julius. Julijske Alpe v podobi. Prev. Jože Šmit in Tine Orel. Maribor: Obzorja, 1971.

Mejovšek, Matej, in Igor Škamperle. Lastovičji let. Ljubljana: Itu, Maya, 1999.

LITERATURA

Dissanayake, Ellen. »Komar and Melamid Discover Pleistocene Taste«. Philosophy and Literature 22.2 (1998): 486–496.

Dutton, Denis. The Art Instinct. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Levstik, Fran. »Popotovanje iz Litije do Čateža«. Zbrano delo: četrta knjiga. Ur. Anton Slodnjak. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1954. 9–35.

Lovšin, Evgen. »Triglavski steber, Srednji raz, smer Čop-Jesihova«. Planinski zbornik. Ljubljana: Planinsko društvo Slovenije, 1945. 157–169.

Lozar, Nevenka. Metafora gore, plezanja in alpinizma v slovenski alpinistični literaturi: diplomsko delo. 2016. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, diplomsko delo.

Macfarlane, Robert. Mountains of the Mind: A History of Fascination. London: Granta, 2017.

Oblak, Josip Ciril. »Poglavje o ‘poduševljenju’ planinstva«. Planinski vestnik 29.9 (1929): 193–194.

Strojin, Tone. »O alpski kulturi in književnosti«. Planinski vestnik 95.4 (1995): 147–151.

Strojin, Tone. »Od pravljice do almanahov«. Planinski vestnik 95.5 (1995): 212–215.

Virk, Tomo. »Naročje večnosti«. Sneg na zlati veji. Avtor Igor Škamperle. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1992. 219–223.
Objavljeno
2022-05-17
Rubrike
Tematski sklop