Mit o Antigoni in francoska revolucija

  • Matic Kocijančič
Ključne besede: literarni miti, Antigona, Sofokles: Ojdip v Kolonu, literarna recepcija, francoska revolucija, Steiner, George, Ducis, Jean-François, Ballanche, Pierre-Simon

Povzetek

Recepcija mita o Antigoni v času francoske revolucije je za slovensko literarnokritiško tematizacijo tega mita relevantna iz dveh razlogov: prvič, George Steiner je v svoji znameniti študiji Antigones, ki velja za temeljno delo o moderni recepciji Antigone, francosko revolucijo označil za ključno spodbudo pri modernem preporodu zanimanja za ta mit; in drugič, v času francoske revolucije se oblikuje povezava med antigonsko tematiko ter vprašanji revolucionarnega konflikta in nasilja – povezava, ki je bila na svojevrsten način središčna tudi za povojno recepcijo Sofoklove Antigone v slovenski literaturi, literarnem kritištvu, filologiji, filozofiji in političnem diskurzu. Članek se kritično sooči s Steinerjevimi tezami o vplivu francoske revolucije na moderno popularizacijo Antigone in pokaže, da je bil ta mit v tem času v večji meri povezan s protirevolucionarnimi in rojalističnimi tokovi. Članek ob tem osvetli tudi pomenljive zgodovinske paralele med francosko in slovensko recepcijo antigonskega mita.

Literatura

Ballanche, Pierre-Simon. Ouvres I. Pariz: Librairie de J. Barbezat, 1830.

Becquet, Hélène. Marie-Thérèse de France. Pariz: Perrin, 2012.

Trpin, Drago, in Renato Podberšič, ur. Bourboni na Goriškem. Nova Gorica: Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko, 2007.

Carlson, Marvin. Voltaire and the Theatre of the Eighteenth Century. Westport: Greenwood Press, 1998.

Cusimano, Richard, in Eric Whitmore. »French Kings and Queens Buried in the Abbey of Saint-Denis«. Selected Works of Abbot Suger of Saint-Denis. Prev. in ur. Richard Cusimano in Eric Whitmore. Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2018. 227–242.

Darlow, Mark. Staging the French Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Debeljak, Tine (Jeremija Kalin). Velika črna maša za pobite Slovence. Buenos Aires: Založba Svobodne Slovenije, 1949.

»Drobtinčice«. Šolski prijatel, 4. 5. 1852. 192.

Ducis, Jean-François. Oedipe chez Admète. Pariz: P. Fr. Gueffier, 1780.

Durant, Will, in Ariel Durant. Rousseau and Revolution. New York, NY: Simon and Schuster, 1967.

Fraisse, Simone. Le mythe d’Antigone. Pariz: Armand Colin, 1974.

Golder, John. Shakespeare for the Age of Reason: The Earliest Stage Adaptations of Jean-François Ducis, 1769–1792. Oxford: The Voltaire Foundation, 1992.

Grew, Raymond. »Culture and Society, 1796–1896«. Italy in the Nineteenth Century. Ur. John A. Davis. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Johnson, James H. Listening in Paris: A Cultural History. Berkeley, CA: University of California Press, 1995.

Kennedy, Dennis, ur. The Oxford Companion to Theatre and Performance. Oxford: Oxford University Press 2010.

Lindsay, Suzanne Glover. »The Revolutionary Exhumations at St-Denis, 1793«. Essay. Conversations: An Online Journal of the Center for the Study of Material and Visual Cultures of Religion (2014). doi:10.223322/con.ess.2015.2.

Markantonatos, Andreas. Oedipus at Colonus: Sophocles, Athens, and the World. Berlin: Walter de Gruyter, 2007.

McCalla, Arthur. A Romantic Historiosophy: The Philosophy of History of Pierre-Simon Ballanche. Leiden: Brill, 1998.

Miola, Robert S. »Early Modern Antigones: Receptions, Refractions, Replays«. Classical Receptions Journal 6.2 (2014): 221–244.

Nagel, Susan. Marie-Thérèse, Child of Terror. New York, NY: Bloomsbury, 2008.

O’Neil, Catherine. With Shakespeare’s Eyes. Newark, NJ: University of Delaware Press, 2003.

Rubin, James Henry. »Oedipus, Antigone and Exiles in Post-Revolutionary French Painting«. Art Quarterly 36 (1973): 141–171.

Senegačnik, Brane. »Humanistična branja Sofoklove Antigone in humanistično razumevanje humanega«. Primerjalna književnost 41.2 (2018): 169–189.

Sollors, Werner. Neither Black Nor White Yet Both. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Steiner, George. Antigones. New Haven, CT: Yale University Press, 1996.

Objavljeno
2022-05-17
Rubrike
Razprave