Vojna kot suspenz moralnosti: Lévinas in literatura holokavsta

Avtorji

  • Kristina Bojanović

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v45.i2.02

Ključne besede:

literatura in etika, Lévinas, Emmanuel, vojna, holokavst, Drugi, Wiesel, Elie: Noč

Povzetek

Članek obravnava Lévinasovo idejo vojne kot suspenza moralnosti in idejo miru kot vladajoče moči, ki konstituira etični pomen sveta, in sicer tako, da analizira koncept etike in drugosti, ki sta stržen Lévinasove filozofije. Prispevek s poudarjanjem etičnih zapovedi, ki se kažejo v odgovornosti in dolžnosti do drugega, nemožnosti umora drugega, bližini njegovega obraza – v nasprotju do sprijenosti vojne in njenega zunajmoralnega značaja – ponuja možne odgovore na izziv pozabe in izničenja drugega v stanju vojne. V tekstu so zato obravnavani primeri strahot iz koncentracijskih taborišč, kot jih poznamo iz bogate literature holokavsta, v središču pozornosti je predvsem delo Noč Elija Wiesela. Poleg tega članek skuša tematizirati možne sledi človekoljubja in etike neskončnosti, in sicer tako, da preiskuje podobe odnosov do drugih, ki pa so pogosto tudi v nasprotju z Lévinasovim razumevanjem etičnega; pri tem so poleg Wiesla uporabljeni tudi zgledi iz Remarqua in sodobnega srbskega pisca Davida Albaharija.

Literatura

Albahari, David. <em>Gec i Majer</em>. Beograd: Stubovi kulture,1998.

Jünger, Ernst. <em>The Peace</em>. Hinsdale, IL: Henry Regnery Company, 1948.

Kierkegaard, Søren. <em>Fear and Trembling / Repetition</em>. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983.

Lévinas, Emmanuel. <em>Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre</em>. Pariz: Bernard Grasset, 1998.

Lévinas, Emmanuel. <em>Totalité et infini. Essai sur l’extériorité</em>. Haag: Martinus Nijhoff, 1971.

Lévinas, Emmanuel. <em>Autrement qu’être ou au-delà de l’essence</em>. Haag: Martinus Nijhoff, 1974.

Lévinas, Emmanuel. <em>Difficile liberté. Essais sur le judaïsme</em>. Pariz: Albin Michel, 1976.

Lévinas, Emmanuel. <em>Ethique et infini</em>. Pariz: Fayard; Radio-France, 1982.

Lévinas, Emmanuel. <em>Humanisme de l’autre homme</em>. Pariz: Fata Morgana, 1987.

Lévinas, Emmanuel. <em>Noms propres</em>. Pariz: Fata Morgana, 1987.

Remarque, Erich Maria. <em>Iskre življenja</em>. Prev. Stanko Jarc. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Wiesel, Elie. <em>La Nuit</em>. Pariz: Minuit, 2007.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-01

Številka

Rubrike

Tematski sklop