Glas praznika v nevihtnem času: Heideggerjeva vojna predavanja o Hölderlinu

  • Milosav Gudović
Ključne besede: literatura in filozofija, vojna, nemška poezija, Hölderlin, Friedrich, Heidegger, Martin

Povzetek

Članek obravnava tematiko vojne skoz prizmo izbranih odlomkov Heideggerjevih tolmačenj poezije. Osrednji del razprave je posvečen delu Razjasnjenja ob Hölderlinovem pesništvu in predavanjem o himni »Spomin« (»Andenken«). Hermenevtično soočanje s Hölderlinom sredi viharja druge svetovne vojne ni bilo estetski beg pred okrutno resničnostjo. V knjigi Zgodovina Bitja (Die Geschichte des Seyns) Heidegger poudarja pojem »totalne vojne« kot splošnega, zunanjega razdiranja. Nasprotje tej tendenci lahko prepoznamo v Hölderlinovem motivu »krilate vojne«. V interpretaciji, ki jo tu predlagam, je »krilata vojna« pesniško ime človekovega notranjega premagovanja slabih nagonov in dolgo gibanje navzgor – od sovražnega srda do odprtosti in prisrčnosti. V luči takšnega branja se vojna kaže kot »nevihtno« obdobje, ko pozaba tega najvišjega podviga duše doseže svoj vrhunec. Heideggerjevo »pesniško mišljenje« in Hölderlinova miselno bogata poezija utirata skupno pot od praznine totalne vojne do praznika kot simbola popolne sprave in osmislitve časa.

Literatura

Gadamer, Hans-Georg. Aktualität des Schönen. Stuttgart: Reclam, 1977.

Goethe, Johann Wolfgang von. Gedichte. Berlin: Bong, 1900.

Heidegger, Martin. Die Geschichte des Seyns (GA 69). Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 1998.

Heidegger, Martin. Grundbegriffe (GA 51). Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 1991.

Heidegger, Martin. Hölderlins Hymne »Andenken« (GA 52). Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 1992.

Heidegger, Martin. Razjasnjenja ob Hölderlinovem pesništvu. Ljubljana: Nova revija, 2001.

Heidegger, Martin. Wegmarken (GA 9). Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 1976.

Hölderlin, Friedrich. Pozne himne. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: KUD Logos, 2006.
Objavljeno
2022-07-01
Rubrike
Tematski sklop