Bojevniška eksistenca v delih Ernsta Jüngerja in Stanislava Krakova

  • Časlav D. Koprivica
Ključne besede: literatura in vojna, avtobiografska literatura, prva svetovna vojna, Jünger, Ernst, Krakov, Stanislav, bojevanje, filozofija eksistence, hermenevtika faktičnosti

Povzetek

Prispevek predstavlja fenomenološko razlago bojne situacije oziroma bojevniške eksistence na podlagi esejistične literature Ernsta Jüngerja in vojne proze Stanislava Krakova, dveh izjemnih junakov in prič prve svetovne vojne. Razlaga temelji na motivu situacije, ki ga tu uporabljamo v skladu s Heideggerjevim konceptualnim posegom v delu Ontologija – hermenevtika faktičnosti. Razprava izhaja iz uvida, da je pojem situacije splošna osnova dojemanja vsakršnega konkretnega življenja, paradigma situativnosti pa naj bi igrala odločilno vlogo v filozofiji eksistence, se pravi v samorazumevanju poznomodernega človeka. Ta uvid je predpostavka poglobljene razgrnitve vojaške situacije in njenega pomena za refleksijo o človeškem položaju v sodobnem svetu. Razmišljanja ob Jüngerjevi esejistiki in Krakovovi avtobiografski prozi lahko pokažejo, da je bila prav rovovska eksistenca na frontah prve svetovne vojne merodajna tako za zlom kulture, ki se je zgodil pred izbruhom vojne, kakor za obdobje po versajski pogodbi in »miru«, ki je neposredno sledil.

Literatura

Heidegger, Martin. Zu Ernst Jünger (GA 90). Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 2004.

Hewitson, Mark. »‘I Witnesses’: Soldiers, Selfhood and Testimony in Modern Wars«. German History 28.3 (2010): 310–325.

Hynes, Samuel. Soldiers’ Tale. London: Penguin Random House, 1997.

Jünger, Ernst. Der Kampf als inneres Erlebnis. Berlin: E. S. Mittler & Sohn, 1922.

Krakov, Stanislav. Krila. 2. izd. Beograd: Filip Višnjić, 1991.

Krakov, Stanislav. Život čoveka na Balkanu. 2. izd. Beograd; Lausanne: Naš dom; L’Age d’Homme, 1997.

Ortega y Gasset, José. Struktura krize. Suština Galilejevog učenja. Sremski Karlovci; Novi Sad: IKZS, 2015.

Sloterdijk, Peter. Gnev i vreme. Psihopolitičko istraživanje. Beograd: Fedon, 2013.

Withy, Katherine. »Situation and Limitation. Making Sense of Heidegger on Thrownness«. European Journal of Philosophy 22.1 (2011): 61–81.

Withy, Katherine. »Situation and Limitation. Making Sense of Heidegger on Thrownness«. European Journal of Philosophy 22.1 (2011): 61–81.
Objavljeno
2022-07-01
Rubrike
Tematski sklop