Vojna v literaturi: doživljanje vojne pri literarnem branju

  • Igor Žunkovič
Ključne besede: literatura in vojna, kognitivna literarna veda, dokumentarna literatura, Aleksijevič, Svetlana, branje, čustva, empatija

Povzetek

Raziskovanje literarnih reprezentacij vojne in drugih možnih zvez med literaturo in vojno je eno od najaktualnejših področij raziskovanja literature. K temu lahko pomemben delež doprinese tudi kognitivna literarna veda druge generacije, ki se ukvarja z raziskovanjem literarnega branja upoštevajoč nevrobiologijo branja ter utelešenost doživljajskih procesov med branjem. V članku prek eksplikacije teorije in analize primera Černobilska molitev nobelovke Svetlane Aleksijevič raziskujem, kakšen poseben učinek lahko ima branje literature v primerjavi z branjem zgodovinske ali neliterarne dokumentarne proze. Posebej se osredotočam na eno od uvodnih pričevanj zbirke, ki jo pripoveduje Ljudmila Ignatenko. Na podlagi razumevanja utelešenosti branja analiziram čustveni (empatični) in motorični učinek literariziranosti te zgodbe, ki poudarjata posebno izkustveno plat te zgodbe in literature nasploh. Slednji ni le v specifični literarni perspektivi ali razumevanju, ampak v možnosti posebnega doživljanja prebranega.

Literatura

Aleksijevič, Svetlana. Černobilska molitev. Prev. Veronika Sorokin. Ljubljana: Modrijan, 2009.

Altman, Ulrike, idr. »Fact vs Fiction: How Paratextual Information Shapes Our Reading Processes«. Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN) 9.1 (2014): 22–29.

Armstrong, Paul. Kako se literatura igra z možgani? Ljubljana: ZZFF, 2015.

Aziz-Zadeh, Lisa, in Antonio Damasio. »Embodied Semantics for Actions: Findings from Functional Brain Imaging«. Journal of Physiology-Paris 102.1–3 (2008): 35–39.

Fernandino, Leonardo, idr. »Where Is the Action? Action Sentence Processing in Parkinson’s Disease«. Neuropsychologia 51.8 (2013): 1510–1517.

Ghio, Marta, in Marco Tettamanti. »Grounding Sentence Processing in the Sensory-Motor System«. Neurobiology of Language. Ur. Gregory Hickok in Steven Small. London: Elsevier, 2016. 647–657.

Goldman, Alvin, in Frederique de Vignemont. »Is Social Cognition Embodied?« Trends in Cognitive Science 13.4 (2009): 154–159.

Hauk, Olaf. »What Does It Mean?« Neurobiology of Language. Ur. Gregory Hickok in Steven Small. London: Elsevier, 2016. 777–788.

Naccache, Lionel, idr. »A Direct Intercranial Record of Emotions Evoked by Subliminal Words«. Proceedings of the National Academy of Sciences 102.21 (2005): 7713–7717.

Nakamura, Kimihiro, Inomata, Tomoe, in Uno, Akira. »Left Amygdala Regulates the Cerebral Reading Network During Fast Emotion Word Processing«. Frontiers in Psychology 11.2 (2020): 1–12.

Perenič, Urška. »H konceptu medialnosti, tretjič (predgovor)«. Primerjalna književnost 40.1 (2017): 1–4.

Sontag, Susan. »Zoper interpretacijo«. Prev. Lučka Jenčič. Sodobnost 26.4 (1978): 431–438.
Objavljeno
2022-07-01
Rubrike
Tematski sklop