Multiformna homerska rapsodija iz leta 2020 na portalu YouTube

  • Neven Jovanović
Ključne besede: antika, grška književnost, literarna recepcija, Homer: Odiseja, spletni dogodki

Povzetek

Odiseja okoli sveta je bila skupno javno branje Homerjeve Odiseje, objavljeno na portalu YouTube decembra 2020, na vrhuncu pandemije COVID-19. Branje, ki je izhajalo iz širše pobude Reading Greek Tragedy Online in ga je organiziral Center za helenske študije Univerze Harvard, je vključevalo uprizoritve vsake knjige Odiseje s strani študentov, profesorjev, igralcev in laikov iz približno dvajsetih držav. Sodelujoče so spodbujali, da so nastopali v svojem jeziku, lahko pa so uporabljali tudi staro grščino ali kateri koli drug jezik; besedilo so lahko bodisi brali, recitirali, peli ali igrali. Rezultat, ki je še vedno na voljo na spletu, je na kratko opisan v članku. Ko razmišljam o tem dogodku, opažam, da so javna branja in YouTube videi kot žanri in kulturne dejavnosti le redko vključeni v raziskave homerske recepcije. Dogodek Odiseja okrog sveta odlikuje izrazita raznolikost; na ta način se povezuje z aktualnimi razpravami o »klasičnih vedah« kot akademski disciplini in s teorijo multiformnega, diahronega razvoja homerskih pesnitev. Dogodek obenem pokaže tako na prednosti kot na omejitve tehnologije in, kar je najpomembnejše, osvešča nas o razdalji med homerskimi pesmimi kot uprizoritvijo v stari Grčiji in danes prevladujočim načinom, ko jih obravnavamo kot čtivo.

Literatura

“Acknowledgement of Country and Welcome to Country.” Reconciliation Australia. Web. Access 17 Oct. 2022. https://www.reconciliation.org.au/reconciliation/acknowledgement-of-country-and-welcome-to-country/.

“ANU Acknowledgment of Country.” Australian National University. Web. Access 17 Oct. 2022. https://services.anu.edu.au/human-resources/respect-inclusion/anu-acknowledgment-of-country/.

Adler, Eric. Classics, the Culture Wars, and Beyond. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2016.

Barlik, Memet. “Ozan and Dengbej: The Lost Voices of Oral Tradition in Turkey.” Social Sciences Studies Journal 63.6 (2020): 2186–2201.

Burgess, Jonathan. “Recent Reception of Homer: A Review Article.” Phoenix 62.1–2 (2008): 184–195.

Foley, John M. A Companion to Ancient Epic. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2013.

Hall, Edith. The Return of Ulysses: A Cultural History of Homer’s Odyssey. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2008.

Lombardo, Stanley. Odyssey. Indianapolis, IN: Hackett, 2000.

OECD. “Recognition of Non-formal and Informal Learning – Home.” Web. Access 17 Oct. 2022. https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm.

McDaniel, Spencer. “The Debate about Classics Isn’t What You Probably Think It Is.” Tales of Times Forgotten. 26 Feb. 2021. Web. Access 17 Oct. 2022. https://talesoftimesforgotten.com/2021/02/26/the-debate-about-classics-isnt-what-you-probably-think-it-is/.

McWhorter, John. “The Problem with Dropping Standards in the Name of Racial Equity.” The Atlantic. 7 June 2021. Web.

Nagy, Gregory. Homer the Classic. Washington, DC: Center for Hellenic Studies, 2008.

Nagy, Gregory. Homeric Questions. Austin, TX: University of Texas Press, 1996.

Nagy, Gregory. Plato’s Rhapsody and Homer’s Music: The Poetics of the Panathenaic Festival in Classical Athens. Hellenic Studies Series 1. Washington, DC: Center for Hellenic Studies, 2002.

Nagy, Gregory. Poetry as Performance: Homer and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Poser, Rachel. “He Wants to Save Classics from Whiteness: Can the Field Survive?” The New York Times. 2 Feb. 2021. Updated 25 Apr. 2021. Web.

Ryder, Andrew. The Challenge to Academic Freedom in Hungary: A Case Study in Authoritarianism, Culture War and Resistance. Berlin: Walter de Gruyter, 2022.

Skafte Jensen, Minna. “Performance.” Foley, John M. A Companion to Ancient Epic. Malden, MA: Blackwell, 2005. 45–54.

Turner, Victor. “Liminality and Communitas.” The Ritual Process: Structure and Antistructure. Chicago, IL: Aldine Publishing, 1969. 94–113, 125–130.
Objavljeno
2022-11-07
Rubrike
Razprave