Zvenska plast poezije in odskočnost ritma v pesmih Gerarda Manleyja Hopkinsa

Avtorji

  • Mirko Starčević

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v45.i3.06

Ključne besede:

angleška poezija, Hopkins, Gerard Manley, zven, pomen, odskočni ritem, Ingarden, Roman

Povzetek

Razprava preučuje zvočne prvine v poeziji kot procese, s katerimi pesniška zvenskost oblikuje in ustvarja metafizične in estetske zakonitosti pesniške in literarne umetnine nasploh. V prvem delu se članek osredotoča na teoretske zastavke o pojmu zvenskosti, kot ga je v svojem delu Literarna umetnina razvil in domislil Roman Ingarden. Predmet razprave v kontekstu analize Ingardnovih teoretskih preučevanj bodo predvsem plast zvenov, pojem konkretizacije in sopovezanost zvenskega gradiva in smisla. V drugem delu se v luči Ingardnovih dognanj članek obrača k angleškemu pesniku Gerardu Manleyju Hopkinsu in k preučevanju prozodičnih zakonitosti njegove poezije. V Hopkinsovih pesniških delih je prepletenost zvena in pomena nazorno prikazana v pesnikovi iznajdbi in rabi odskočnega ritma, ki odstopa od tradicionalnih zasnov in pojmovanj metrike. Pri Hopkinsu igra posebno vlogo tudi aliteracija, ki tako kot odskočni ritem pooseblja zvensko in semantično bistvo njegovih pesniških del.

Literatura

»Counterpoint Rhythm«. <em>The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics</em>. Ur. T. V. F. Brogan in Alex Preminger. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

Dolar, Mladen. <em>O glasu</em>. Ljubljana: Analecta, 2003.

Eliot, T. S. »Reflections on Vers Libre«. <em>Selected Prose of T. S. Eliot</em>. Ur. Frank Kermode. New York, NY: Harvest Books, 1975. 31–36.

Hopkins, Gerard Manley. <em>The Correspondence of Gerard Manley Hopkins and Richard Watson Dixon</em>. Ur. Claude Colleer Abbott. Oxford: Oxford University Press, 1975.

Hopkins, Gerard Manley. <em>The Letters of Gerard Manley Hopkins to Robert Bridges</em>. Ur. Claude Golleer Abbott. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Hopkins, Gerard Manley. <em>The Major Works</em>. Ur. Catherine Phillips. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Hopkins, Gerard Manley. <em>Pesmi</em>. Ur. Gorazd Kocijančič in Vid Snoj. Prev. Veno Taufer idr. Ljubljana: KUD Logos, 2018.

Hribar, Tine. <em>Fenomenologija II</em>. Ljubljana: Slovenska matica, 1995.

Ingarden, Roman. <em>Literarna umetnina</em>. Prev. Frane Jerman. Ljubljana: Založba ŠKUC, 1990.

Kiparsky, Paul. »Sprung Rhythm. Phonetics and Phonology«. <em>Rhythm and Meter</em>. Zv. 1. Ur. Paul Kiparsky and Gilbert Youmans. San Diego, CA: Academic Press, 1989. 305–340.

LeVasseur, Jeanne. »Sprung Rhythm: Purged of Dross Like God«. <em>Victorian Poetry</em> 36.4 (1998): 431–442.

Mirsky, Mark Jay. <em>The Drama in Shakespeare’s Sonnets: A Satire to Decay</em>. Lanham: Fairleigh Dickinson University Press, 2001.

Mitscherling, Jeff. »Roman Ingarden’s <em>The Literary Work of Art</em>«. <em>Philosophy and Phenomenological Research</em> 45.3 (1985): 351–381.

Shakespeare, William. <em>The Complete Sonnets and Poems</em>. Ur. Collin Burrow. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Shakespeare, William. »Love’s Labour’s Lost«. <em>The Complete Works of William Shakespeare</em>. Ur. Arthur Henry Bullen. London: CRW Publishing Limited, 2005. 121–138.

Webster, John. »The White Devil«. <em>Three Plays: The White Devil, The Duchess of Malfi, The Devil’s Law-Case</em>. New York, NY: Penguin Books, 1972. 33–166.

Wimsatt, James I. »Alliteration and Hopkins’s Sprung Rhythm«. <em>Poetics Today</em> 19.4 (1998): 531–564.

Yeats, William Butler. <em>The Major Works</em>. Ur. Edward Larrissy. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Prenosi

Objavljeno

2022-11-07

Številka

Rubrike

Razprave