Postati (slovenska) pesnica na koncu 19. stoletja: moška cenzura poezije Vide Jeraj

Avtorji

  • Alenka Jensterle Doležal

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i1.04

Ključne besede:

feministična literarna veda, slovenska poezija, slovenske pisateljice, Jeraj, Vida, cenzura, avtocenzura

Povzetek

Razprava se osredotoča na vpliv »moške« cenzure na poetiko in pisanje Vide Jeraj (1875–1932), glavne lirične pesnice med slovenskimi pesnicami, povezanimi s tržaško revijo Slovenka (1897–1902). Primer Vide Jeraj razkriva, kako težko je bilo postati pesnica v omejeni, strogo razdeljeni patriarhalni slovenski kulturi kot delu konservativnega monarhičnega prostora tega obdobja. Niso je omejevala samo jasno dana patriarhalna pravila družbe, ki so korigirala njen prodor v javni prostor. Ravno tako je kasneje ni zaustavila samo mizogina negativna recepcija njene prve in edine zbirke pesmi leta 1908, nanjo je pritiskala tudi »moška« cenzura kolegov in prijateljev pesnikov. Zanimalo nas bo njeno prvo obdobje ustvarjanja, ko je še iskala svojo poetiko in se uspešno uveljavljala v slovenskem javnem prostoru. Omejili se bomo na analizo korespondence z njenim dobrim prijateljem Josipom Murnom-Aleksandrovom (1879–1901), tedaj mladim obetajočim impresionističnim pesnikom, ter z Antonom Aškercem (1856–1912), urednikom Ljubljanskega zvona in v tem obdobju glavnim arbitrom za pesniška vprašanja pri generaciji moderne. Prikrita cenzura moških kolegov je za mlado avtorico pomenila tudi avtocenzuro, saj sta se njena pesniška identiteta in samozavest šele oblikovali. Diskurz moči pesniških kolegov, ki je poudarjal politiko spola, je bil usoden za nadaljnjo pesniško kariero nadarjene pesnice. Tovrstna spolska cenzura, skupaj s kasnejšimi pritiski, je povzročila umik pesniškega glasu v tišino.

Literatura

Aškerc, Anton. <em>Zbrano delo. Deveta knjiga. Pisma II</em>. Ur. Dušan Moravec. Ljubljana: Državna Založba Slovenije, 1999.

Butler, Judith. <em>Excitable Speech. A Politics of the Performative</em>. London; New York, NY: Routledge, 1997.

Dović, Marijan, and Luka Vidmar. “Habsburg Censorship and Literature in the Slovenian Lands.” <em>Slavica Tergestina. European Slavic Studies Journal</em> 26.1 (2021): 20–52.

Felski, Rita. <em>The Gender of Modernity</em>. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.

Freshwater, Helen. “Toward a Redefinition of Censorship.” <em>Censorship & Cultural Regulation in the Modern Age</em>. Ed. Beate Müller. <em>Critical Studies</em> 22 (2004): 217–237.

Greene, Gayle, and Coppelia Khan, eds. <em>Making a Difference. Feminist Literary Criticism</em>. London; New York, NY: Methuen Young Books, 1985.

Jensterle Doležal, Alenka. <em>Avtor, tekst, kontekst, komunikacija. Poglavja iz slovenske moderne</em>. Maribor; Bielsko-Biała; Budapest; Kansas; Praha: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2014.

Jensterle Doležal, Alenka. “Med impresijo in dekadentnimi občutki—poezija Vide Jeraj.” Author Alenka Jensterle Doležal. <em>Ključi od labirinta. O slovenski poeziji</em>. Maribor; Bielsko-Biała; Budapest; Kansas; Praha: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2017. 35–107.

Jeraj, Vida. “Slutnje.” <em>Slovenka</em> 1 (1897): 2.

Jeraj, Vida. <em>Pesmi</em>. Ljubljana: Schwentner, 1908.

Jeraj, Vida. “Letter to Steffi Löffler, 2 September 1908.” Literary archive of National Library in Ljubljana, Slovenia. Literary inheritance of Vida Jeraj. Ms 1213.

Jeraj, Vida. “Sappho.” <em>Ljubljanski zvon</em> 42.4 (1922): 220–221.

Jeraj, Vida. <em>Izbrano delo Vide Jerajeve</em>. Ur. Marja Boršnik. Ljubljana: Ženska založba Belo-modre knjižnice, 1935.

Mahnič, Joža. <em>Zgodovina slovenskega slovstva V</em>. Ur. Lino Legiša. Ljubljana: Slovenska matica, 1964.

Morris, Pam. <em>Literature and Feminism</em>. Malden, MA: Blackwell Publishers, 1993.

Murn, Josip. <em>Zbrano delo. Druga knjiga. Pripovedni spisi, Pisma, Dodatek</em>. Ur. Dušan Pirjevec. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1954.

Šicel, Miroslav. <em>Povijest hrvatske književnosti. Književnost moderne</em>. Zagreb: Liber Mladost, 1979.

Topor, Michal. “Cestou Luisy Zikové.” <em>Slovo a smysl</em> 2.3 (2005): 177–196.

Verginella, Marta, and Irena Selišnik. “Vidnost in nevidnost žensk. Zgodovina žensk in študije spolov v Sloveniji.” <em>Javnost</em> 25 (2018): 1–17.

Woolf, Virginia. <em>A Room of One’s Own</em>. London: Feedbooks, 1929. Web. 26 December 2023. http://seas3.elte.hu/coursematerial/PikliNatalia/Virginia_Woolf_-_A_Room_of_Ones_Own.pdf.

Zadravec, Franc. <em>Slovenska književnost II</em>. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1999.

Objavljeno

2023-05-14

Številka

Rubrike

Tematski sklop