Neizrekljiva želja? Strategije kršenja norm pri švedskih pisateljicah v osemdesetih letih 19. stoletja

Avtorji

  • Cecilia Annell

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i1.06

Ključne besede:

švedska književnost, švedske pisateljice, intimnost, spolnost, cenzura, Kleve, Stella, Leffler, Anne Charlotte

Povzetek

V članku pokažem, da je dihotomija krepostne in grešne ženske delovala kot močan cenzurni dejavnik za avtorice devetnajstega stoletja pri njihovem pisanju o intimnosti, želji in spolnosti. Ta dihotomija je bila temelj morale dvojnih meril, ki je imela različne moralne kodekse za moške in ženske ter za ženske različnih družbenih razredov, kar je bila družbena norma, ki ji je bilo treba slediti tudi v literaturi, da bi kot pisateljica pridobila priznanje in avtoriteto. Ugotavljam in raziskujem besedilne strategije, ki sta jih dve švedski pisateljici v osemdesetih letih 19. stoletja iznašli za spopadanje s cenzuro in samocenzuro pri pisanju o intimnosti in spolnosti. Stella Kleve v »Pirovih zmagah« (»Pyrrhussegrar«, 1886) prikazuje željo, ki jo ženska čuti, vendar se ji ne prepusti. Anne Charlotte Leffler pa v delih »Aurore Bunge« (1883) in Ženska in erotika I–II (Kvinnlighet och erotik I–II, 1883 oziroma 1890) opisuje moralno žensko s spolno željo. Strategije so analizirane s pomočjo nove teorije cenzure, ki se je v zadnjih desetletjih razvila izhajajoč iz Foucaultovih teorij moči. Na podlagi teorije performativnosti Judith Butler pokažem, kako lahko govorna dejanja ob ponavljanju zavzamejo izkrivljeno razmerje do norme in tako delujejo kot strategije nasprotovanja.

Literatura

Alfort, Sara. <em>Damer der var for meget</em>. Copenhagen: Gads Forlag; Golden Days, 2022.

Annell, Cecilia. <em>Begärets politiska potential: Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters “Aus guter Familie”, Hilma Angered-Strandbergs “Lydia Vik” och Grete Meisel-Hess “Die Intellektuellen”</em>. Ph.D. dissertation. Stockholm: Stockholm University, 2016.

Annell, Cecilia. “Feminism, Intimacy and Darwinian Time: The New Women of Elin Wägner.” <em>Women Writing Intimate Spaces: The Long Nineteenth Century at the Fringes of Europe</em>. Eds. Birgitta Lindh Estelle, Carmen Beatrice Duțu, and Viola Parente-Čapková. Leiden: Brill, 2023. 94–111.

Bunn, Matthew. “Reimagining Repression: New Censorship Theory and After.” <em>History and Theory</em> 54.1 (2015): 25–44.

Butler, Judith. <em>Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity</em>. London; New York, NY: Routledge, 1990.

Butler, Judith. <em>Excitable Speech: A Politics of the Performative</em>. London; New York, NY: Routledge, 1997.

Review 1. <em>Dagny: tidning för svenska</em> 10 (1986): 249–250.

Review 2. <em>Dagny: tidning för svenska</em> 6 (1890): 173–185.

Drysdale, George R. <em>The Elements of Social Science or Physical, Sexual and Natural Religion</em>. London: E. Truelove, 1876.

Foucault, Michel. <em>The History of Sexuality, Vol. 1: The Will to Knowledge</em>. Harmondsworth: Penguin, 1990.

Gedin, David. <em>Fältets herrar: framväxten av en modern författarroll: artonhundraåttitalet</em>. Ph.D. dissertation. Stockholm: Stockholm University, 2004.

Hayden, Wendy. <em>Evolutionary Rhetoric: Sex, Science, and Free Love in Nineteenth-Century Feminism</em>. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 2013.

Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise. “Modernitetens kvinnliga text: det moderna genombrottet i Norden.” <em>Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Bd 2, Fadershuset: 1800-talet</em>. Ed. Elisabeth Møller Jensen and Inger-Lise Hjordt-Vetlesen. Höganäs: Wiken, 1993. 330–353.

Johannisson, Karin. <em>Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle</em>. Stockholm: Norstedt, 2013.

Kleve, Stella. “Pyrrhussegrar.” <em>Synd: noveller av det moderna genombrottets kvinnor</em>. Ed. Birgitta Ney. Stockholm: Ordfront, 1993.

Lauritzen, Monica. <em>Sanningens vägar: Anne Charlotte Lefflers liv och dikt</em>. Stockholm: Bonnier, 2012.

Leffler, Anne Charlotte. “Aurore Bunge.” <em>Synd: noveller av det moderna genombrottets kvinnor</em>. Ed. Birgitta Ney. Stockholm: Ordfront, 1993.

Leffler, Anne Charlotte. <em>Kvinnlighet och erotik I–II</em>. Stockholm: Rosenlarv, 2009.

Lindén, Claudia. <em>Om kärlek: litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key</em>. Ph.D. dissertation. Stockholm: Stockholm University, 2002.

Lindén, Claudia. “Afterword (Efterskrift).” Author Anne Charlotte Leffler. <em>Kvinnlighet och erotic I–II</em>. Stockholm: Rosenlarv, 2009.

Lindh Estelle, Birgitta. “Melodramatic Spaces: Intimacy and Emancipation in Swedish Women’s Playwriting.” <em>Women Writing Intimate Spaces: The Long Nineteenth Century at the Fringes of Europe</em>. Eds. Birgitta Lindh Estelle, Carmen Beatrice Duțu, and Viola Parente-Čapková. Leiden: Brill, 2023. 77–93.

Manns, Ulla. <em>Den sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1884–1921</em>. Ph.D. dissertation. Stockholm: Stockholm University, 1997.

Ney, Birgitta. <em>Bortom berättelserna: Stella Kleve—Mathilda Malling</em>. Ph.D. dissertation. Stockholm: Stockholm University, 1993.

Objavljeno

2023-05-14

Številka

Rubrike

Tematski sklop