Goreča Erotika in Cankarjeva revolucija v slovenskem pesništvu

Avtorji

  • Marijan Dović

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i1.11

Ključne besede:

slovenska poezija, Cankar, Ivan: Erotika, moderna, dekadenca, cenzura, obscenost, blasfemija

Povzetek

Konec 19. stoletja je slovensko literarno polje pretresel nastop novoromantične umetniške generacije. Med začetniki slovenske »moderne« je daleč največ prahu dvignil Ivan Cankar s pesniško zbirko Erotika – njen izid je namreč pospremil odmeven recepcijski škandal. Cankarjev knjižni prvenec, pristni sadež pesništva slovenske dekadence, je takoj po izidu marca 1899 večinoma pokupil in požgal ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. Poseg, ki ga je liberalni tisk izkoristil za frontalni napad na »inkvizicijsko« mentaliteto klerikalnega tabora, je ambicioznega mladega literata postavil v središče zanimanja kot znanilca erotične revolucije v slovenski poeziji. Razprava uvodoma oriše potek slovite cenzurne epizode, nato pa s pozornim branjem Erotike – zlasti najbolj problematičnega cikla »Dunajski večeri« – pokaže, zakaj je zbirka morala v ogenj. Kot se izkaže v nadaljevanju s pomočjo kratke primerjave s sodno prepovedanimi pesmimi iz Baudelairejevih Rož zla, razvpitega škofovega posega v resnici ni mogoče označiti za cenzuro v strogem smislu, saj za njim ni (več) stal represivni državni aparat: Jeglič se v tej epizodi bolj kot omnipotentni inkvizitor izkaže kot karikirani cenzor brez dejanske izvršne moči. Cankarja so kot angažiranega pisatelja resnično boleči posegi uradne cesarske cenzure doleteli šele nekaj let pozneje.

Literatura

Baudelaire, Charles. <em>Les fleurs du mal. Texte intégral</em>. Paris: Le livre de poche, 1972.

Baudelaire, Charles. <em>Rože zla</em>. Prev. Marija Javoršek. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004.

Cankar, Ivan. <em>Erotika</em>. Ljubljana: Kleinmayr in Bamberg, 1899.

Cankar, Ivan. <em>Zbrano delo 1</em>. Ur. France Bernik. Ljubljana: DZS, 1967.

Cankar, Ivan. <em>Zbrano delo 2</em>. Ur. France Bernik. Ljubljana: DZS, 1968.

Cankar, Ivan. <em>Zbrano delo 24</em>. Ur. Dušan Voglar. Ljubljana: DZS, 1975.

Darnton, Robert. <em>Censors at Work: How States Shaped Literature</em>. London: The British Library, 2014.

Dović, Marijan. »Cankar kot utemeljitelj profesionalnega pisatelja – umetnika«. <em>Slavistična revija</em> 54.3 (2006): 391–404.

Dović, Marijan. »Slovenski literati in cesarska cenzura: izbrani primeri iz dolgega 19. stoletja«. <em>Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe</em>. Ur. Luka Vidmar. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 243–286.

Gantar, Kajetan. »Ovidijeva poezija ob soočenjih z Avgustovim režimom«. <em>Clotho</em> 1.1 (2019): 9–20.

Green, Jonathon, in Nicolas J. Karolides. <em>Encyclopedia of Censorship</em>. New York, NY: Facts on File, 2005.

Habjan, Jernej. »Med erotiko 19. stoletja in hlapci 20. stoletja: cenzura Cankarja«. <em>Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju</em>. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: ZRC SAZU, 2023. V tisku.

Harlamov, Aljoša. »Ivan Cankar, človek in mit«. <em>Ivan Cankar: literarni revolucionar</em>. Ur. Aljoša Harlamov. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 7–51.

Kos, Janko. <em>Misliti Cankarja</em>. Ljubljana: Beletrina, 2018.

Lester, Eva P. »Sappho of Lesbos: The Complexity of Female Sexuality«. <em>Psychoanalytic Inquiry</em> 22.2 (2002): 171–181.

Mahnič, Anton. <em>Dvanajst večerov: pogovori doktorja Junija z mladim prijateljem</em>. Gorica: Anton Mahnič, 1887.

Mušič, Marjan. <em>Novomeška pomlad</em>. Maribor: Obzorja, 1974.

Novak Popov, Irena. »Poezija«. <em>Ivan Cankar: literarni revolucionar</em>. Ur. Aljoša Harlamov. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 53–87.

Novak, Boris A. »Baudelairov gozd simbolov«. Charles Baudelaire. <em>Rože zla</em>. Prev. Marija Javoršek. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. 333–393.

Pirjevec, Dušan. <em>Ivan Cankar in evropska literatura</em>. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964.

Polajnar, Janez. »Jegličeva skrb za narod in njegovo nravnost«. <em>Zgodovina za vse</em> 2.9 (2002): 69–76.

Ray Alexander, Abigail. »Flaubert and Baudelaire on Trial: On Authorial Intent, Intervention & Responsibility before the Law«. <em>Interférences littéraires/Literaire interferenties</em> 15 (2015): 35–51.

Štefančič, Marcel. <em>Ivan Cankar: eseji o največjem</em>. Ljubljana: UMco, 2018.

Župančič, Oton. <em>Čaša opojnosti</em>. Ljubljana: Lavoslav Schwentner, 1899.

Prenosi

Objavljeno

2023-05-14

Številka

Rubrike

Tematski sklop