Besedilo, figura, monogram: utelešenje Jaza v esejistični pisavi Octavia Paza in njegovem El mono gramático

Avtorji

  • Veit Lindner

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i2.01

Ključne besede:

mehiška književnost, Paz, Octavio, literarne zvrsti, esej, esejističnost, askeza, monogram

Povzetek

S sklicevanjem na El mono gramático Octavia Paza, ki velja za eno najkompleksnejših del tega mehiškega Nobelovega nagrajenca iz leta 1990, začrtamo značilnosti »esejističnega« kot pristnega modernističnega načina pisanja. S tem ko uprizarja ambivalentne in nestabilne figure »esejističnega«, se delo izmika klasifikaciji ter na splošno opisuje namene oblikovanja, prav posebej pa daje estetsko obliko subjektu pisanja. Upanje na dosledno samooblikovanje poganja poglobljen metafizični ideal, ki pa se znova in znova razblinja. Prek lika hindujskega opičjega boga Hanumāna, opičjega slovničarja, se Octavio Paz sprehaja po tanki meji »pisanja samega sebe« med slikovnim in integralnim utelešenjem jaza ter razpadajočo analitično diskurzivnostjo. »Esejistično« se razkrije v etosu in estetiki prizadevanja, ki subjekt prisili h kompromisu, a ki zastane v neizpolnjenem stremljenju, za vedno uničeno in nepopolno. Procesualno se realizira kot askeza v intranzitivnem pisanju in opisuje samokritično in performativno besedilno prakso.

Literatura

Barthes, Roland. “To Write: An Intransitive Verb?” The Rustle of Language. Berkeley; Los Angeles, CA: University of California Press, 1989. 11–21.

Barthes, Roland. The Pleasure of the Text. New York, NY: Hill and Wang, 1998.

Derrida, Jacques, and Derek Atridge. “This Strange Institution Called Literature: An Interview with Jacques Derrida.” Acts of Literature. Ed. Derek Atridge. London: Routledge, 1992. 33–75.

Dunsmoor, Helena. “El mono gramático: entre lenguaje y cuerpo.” Literatura Mexicana 25.1 (2014): 79–102.

Foucault, Michel. The Use of Pleasure. The History of Sexuality. Vol. 2. New York, NY: Vintage Books, 1990.

Gómez Arciénaga, Luis Alfonso. “De centauros, arqueros y otros esplendores metáforas de la modernidad en la obra ensayística de Octavio Paz.” Zwischen dem Schreiben und der Kritik: Octavio Paz, die Moderne und der Essay. Eds. Camilo de Valle Lattanzio and Wolfgang Müller-Funk. Wien: Praesens, 2018. 129–169.

Heidegger, Martin: “Der Ursprung des Kunstwerks.” Holzwege. Frankfurt am Main: Klostermann, 2015. 1–74.

Kristeva, Julia. Revolution in Poetic Language. New York, NY: Columbia University Press, 1984.

Paz, Octavio. The Monkey Grammarian. New York, NY: Arcade, 1990.

Paz, Octavio. El mono gramático. Barcelona: Planeta, 2016.

Paz, Octavio. Libertad bajo palabra. Obra poética (1935–1957). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1978.

White, Hayden. “Writing in the Middle Voice.” The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature, and Theory 1957–2007. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2010. 255–262.

Objavljeno

2023-06-24

Številka

Rubrike

Tematski sklop