Slikarstvo in ontologija: D. H. Lawrence kot umetnostni zgodovinar

Avtorji

  • Milovan Novaković

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i2.03

Ključne besede:

filozofija kulture, literatura in slikarstvo, angleška književnost, D. H. Lawrence, ontološka polarnost, Cézanne, Paul, Riegl, Alois, Wölfflin, Heinrich

Povzetek

D. H. Lawrence je bolj kot katerikoli drug pisatelj dvajsetega stoletja razvil globoko razumevanje slikarstva in to umetniško zvrst ovrednotil skozi prizmo svoje povsem samosvoje ontološke sheme. V zvestobi svoji polaristični filozofiji, v kateri je vse ustvarjeno z nasprotjem statičnega in dinamičnega, uma in telesa, optičnega in taktilnega, »volje-do-gibanja« in »volje-do-inercije«, svetlobe in teme, je Lawrence pojmoval zgodovino vizualnih umetnosti kot zrcalo univerzalnega nasprotja med temi vrhovnimi metafizičnimi silami. Lawrence je kljub splošnemu prepričanju, da je zahodna umetnost v celoti podrejena ideji, umu in svetlobi, opozoril na več primerov, v katerih so likovno obdelana tudi temačna, telesna in taktilna doživetja. Namen prispevka je predstaviti Lawrencea kot umetnostnega zgodovinarja, ki je umetniška dela in umetnostnozgodovinska obdobja razumel kot večni boj za prevlado med telesnim in duhovnim, in ki je v svoji literaturi vedno pozival k njuni medsebojni spravi in ravnovesju.

Literatura

Badt, Kurt. The Art of Cézanne. Berkeley, CA: University of California Press, 1965.

Doran, Michel, ed. Conversations with Cézanne. Berkeley, CA: University of California Press, 2001.

Hauser, Arnold. The Social History of Art IV: Naturalism, Impressionism, the Film Age. New York, NY: Routledge, 2014.

Jonas, Hans. The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology. New York, NY: A Delta Book, 1966.

Lawrence, D. H. Apocalypse and the Writings on Revelation. London: Penguin Books, 1995.

Lawrence, D. H. Late Essays and Articles. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Lawrence, D. H. Letters I. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Lawrence, D. H. Letters II. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Lawrence, D. H. Letters V. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Lawrence, D. H. Letters VI. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Lawrence, D. H. Psychology and Unconscious and Fantasia of the Unconsciousness. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Lawrence, D. H. Reflections on the Death of a Porcupine and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Lawrence, D. H. Sketches of Etruscan Places and Other Italian Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Lawrence, D. H. Sons and Lovers. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Lawrence, D. H. Study of Thomas Hardy and Other Essays. London: Grafton Books, 1986.

Lawrence, D. H. The Complete Poems. London: Penguin Books, 1993.

Lawrence, D. H. Women in Love. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Nehls, Edward, ed. D. H. Lawrence: A Composite Biography Vol. III, 1925–1930. Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 1977.

Riegl, Alois. “Late Roman or Oriental?” German Essays on Art History. Ed. Gert Schiff. New York, NY: Continuum, 1988. 173–190.

Riegl, Alois. Gesammelte Aufsätze. Augsburg: Benno Filser Verlag, 1928.

Shiff, Richard. “Water and Lipstick: De Kooning in Transition.” Willem de Kooning: Paintings. Ed. Marla Prather. New Haven, CN: Yale University Press, 1994. 33–73.

Sloterdijk, Peter. Aesthetic Imperative: Writings on Art. Cambridge: Polity Press, 2017.

Wölfflin, Heinrich. Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Later Art. New York, NY: Dover Publications, 1950.

Objavljeno

2023-06-24

Številka

Rubrike

Tematski sklop