Besede nedoumljivega: apofatična poetika Semjona Franka

Avtorji

  • Milosav Gudović

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i2.05

Ključne besede:

filozofija poezije, Frank, Semjon, apofatična poetika, pesniški jezik, nedoumljivo, religiozna poezija, mistika

Povzetek

Osnovne poetične ideje Semjona Ludvigoviča Franka (1877–1950) lahko rekonstruiramo na podlagi splošnih estetskih sodb v okviru sistema religiozne misli, ki ga je predstavil v delu Nedoumljivo (1938). Pojem nedoumljivega je os Frankove (meta)ontologije, zato se je moral znajti tudi v naslovu tega prispevka. Preden se lotimo interpretacije razprav in študij, v katerih ruski mislec neposredno tematizira samo pesništvo, moramo osvetliti širši okvir njegovega implicitnega poetičnega stališča. Nedoumljivo je filozofsko ime za prarealnost, ki je nobena pozitivna opredelitev ne more zaobjeti. Iz prve in zadnje globine realnosti se rojevata tako zunanji, predmetni, kot notranji, intimni svet človeškega doživljanja. Zato sta pristna estetika in poetika dolžni spremljati ta (meta)ontološki akt poíesis, namesto da bi se zapletali v dualizem notranje (subjektne) in zunanje (objektne) dejanskosti. Frankove interpretacije pesništva izhajajo iz intuicije negativne, apofatične razsežnosti, ki sebe samo izraža tudi v delih jezikovne umetnosti. Poezija je v svoji najčistejši obliki izraz in odtis (Ausdruck), sled Nedoumljivega v besedah. Naloga poetike kot teoretskega in interpretativnega poglabljanja v smisel ustvarjalnega izraza je ohraniti in ne dokončno razvozlati, dešifrirati ta odtis, pečat negativnega.

Literatura

Frank, Semjon. Bog z nami. Prev. Urša Zabukovec. Celje: Mohorjeva družba, 2018.

Frank, Semjon. Luč v temi. Prev. Marjan Poljanec. Ljubljana: Družina, 2022.

Frank, Semjon. Nedoumljivo. Ontološki uvod v filozofijo religije. Prev. Urša Zabukovec. Ljubljana: Logos, 2013.

Франк, Семен. »Космическое чувство в поэзии Тютчева«. Русское мировоззрение. Sankt Peterburg: Nauka, 1996, str. 1–33.

Франк, Семен. »Гете и проблема духовной культуры«. Put' 35 (1932): 83–90.

Франк, Семен. »Мистика Рейнера Марии Рильке«. Put' 12 (1928): 47–75.

Франк, Семен. Етюды о Пушкине. Pariz: YMCA Press, 1987.

Франк, Семен. Реальность и человек. Moskva: Respublika, 1997.

Goethe, Johann Wolfgang von. Gedichte. München: Beck, 1974.

Goethe, Johann Wolfgang von. Dichtung und Wahrheit. Leipzig: Nachfolger, 1903.

Goethe, Johann Wolfgang von. Faust. Der Tragödie. 1. zv. Stuttgart: Reclam, 1992.

Goethe, Johann Wolfgang von. Lirika. Prev. Janko Glaser. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

Kocijančič, Gorazd, ur. Atos: na meji zemlje in neba. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000.

Rilke, Rainer Maria. Sämtliche Werke. 1. zv. Frankfurt am Main: Insel, 1955.

Silezij, Angel. Kerubski popotnik. Prev. Gorazd Kocijančič in Vid Snoj. Ljubljana: Logos, 2012.

Пушкин. Письма. Moskva; Leningrad: Akademija nauk SSSR, 1951.

Тютчев, Ф. И. Стихотворения (1813–1849). Moskva: Klassika, 2002.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-24

Številka

Rubrike

Tematski sklop