Lirika in antropološka redukcija

Avtorji

  • Brane Senegačnik

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i2.06

Ključne besede:

teorija poezije, liričnost, lirična pesem, sebstvo, kognitivna literarna veda

Povzetek

Lirična poezija je zaradi različnih oblik antropološke redukcije v sodobni kulturi (»semantizacija« poezije, sociologizacija kulturnega obzorja, nevrokognitivna interpretacija literature) teže razumljiva in vse bolj marginalizirana. V nelahkem razmerju je tudi z literarno vedo, ki po svojem bistvu teži k ugotavljanju »fiksnih« resnic in oprijemljivih dejstev o pesmi, ki jih najdeva v opisu zunanjeformalnih lastnosti, pa tudi njene semantike, tako »notranje« kot »zunanje«: njenih medbesedilnih referenc, kulturnega, družbenega in zgodovinskega ozadja. Čeprav je to nesporno relevantno, pa se na ta način pušča ob strani celostno učinkovanje in dogodkovno bistvo lirične poezije in s tem tudi njen ontološki horizont. V ozadju teh težav je nekompatibilnost prevladujočih epistemoloških in kulturnih paradigem, ki se opirajo na predmetno zavest (predstave in samopredstave), in neposredne govorice lirike, ki deluje na predrefleksivno (nepredmetno) zavest, s katero je sebstvo v razmerju s samim seboj in z resničnostjo kot celoto.

Literatura

LITERATURA

Bowie, Ewen L. »Early Greek Elegy, Symposium and Public Festival«. Journal of Hellenic Studies 106 (1986): 13–35.

Calinescu, Matei. Rereading. New Haven, CN; London: Yale University Press, 1993.

Chalmers, David J. The Character of Consciousness. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Davidson, Donald. Essays on Actions and Events. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Frank, Manfred. Das Sagbare und das Unsagbare. Studien zur französischcen Hermeneutik und Texttheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989.

Frank, Manfred. Selbstgefühl. Eine historisch-systematische Erkundung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002.

Frank, Manfred. »In Defence of Pre-Reflective Self-Consciousness: The Heidelberg View«. Review of Philosophy and Psychology 13 (2022): 277–293.

Halporn, James, W., Martin Ostwald in Thomas G. Rosenmeyer. The Meters of Greek and Latin Poetry. London: Methuen & Company, 1963.

Hassin, Ran R., James S. Uleman in John A. Bargh, ur. The New Unconscious. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Jimenez, Juan Ramón. Izbrane pesmi. Prev. Niko Košir. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978.

Kosovel, Srečko. Zbrano delo I. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1964.

Landy, Joshua. »Mental Calisthenics and Self-Reflexive Fiction«. The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies. Ur. Lisa Zunshine. Oxford: Oxford University Press, 2015. 559–580.

Lendle, Otto. Einführung in die griechische Geschichtsschreibung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992.

Miłosz, Czesław. Življenje na otokih. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1997.

Neumann, Erich. Ustvarjalni človek. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2001.

Paz, Octavio. Lo mejor de Octavio Paz. El fuego de cada día. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1989.

Pedersen, Michael Karlsson. Der lyrische Stoff im Zeitalter der modernen Restauration. Zu einer Theorie und Poetik der stofflichen Stimmung im Werk Max Kommerells, Emil Staigers, Wilhelm Lehmanns und Karl Krolows (1930–1965). Institut für Kulturwissenschaften, Süddänische Universität Dissertation. September 2016. Splet. Dostop 9. 3. 2023.

Preyer, Gerhard. »New Outline of the Philosophy of the Mental. A Sketch«. Ruch Filozoficzny 75.2 (2019): 145–170.

Schacter, Daniel L., Daniel T. Gilbert in Daniel M. Wegner. Psychology. 2. izd. New York, NY: Worth Publishers, 2010, 188.

Senegačnik, Brane. Paralipomena poetica. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2004.

Senegačnik, Brane. Dežela, ki je ni na zemljevidu. Lirični vidiki antropologije. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2019.

Vermeule, Blakey. »The New Unconscious. A Literary Guided Tour«. The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies. Ur. Lisa Zunshine. Oxford: Oxford University Press, 2015. 463–482.

Wolf, Werner. »The Lyric: Problems of Definition and a Proposal for Reconceptualisation«. Theory into Poetry. Ur. Eva Müller-Zettelmann in Margarete Rubik. Amsterdam: Rodopi, 2005. 21–25.

Žunkovič, Igor. »Ali je nevroznanost rešila humanistiko? Revizija razmerja med nevroznanostjo in literarno vedo pet let kasneje«. Jezik in slovstvo 61.1 (2016): 101–112.

SPLETNI VIRI – LEKSIKONI

Collins Dictionary Online. Splet. Dostop 6. 3. 2023. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/premonition.

Dictionary.com. Splet. Dostop 6. 3. 2023. https://www.dictionary.com/browse/premonition.

Encyclopedia Britannica Online. Splet. Dostop 6. 3. 2023. https://www.britannica.com/dictionary/premonition.

Merriam-Webster Online. Splet. Dostop 6. 3. 2023. https://www.merriam-webster.com/dictionary/premonition.

Oxford Reference. Splet. Dostop 6. 3. 2023. https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100343218.

Wiktionary. Splet. Dostop 6. 3. 2023. https://en.wiktionary.org/wiki/premonition.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-24

Številka

Rubrike

Tematski sklop