Slovenska mladinska avtobiografska proza

Avtorji

  • Barbara Zorman

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i2.08

Ključne besede:

slovenska književnost, avtobiografska literatura, mladinska proza, Cankar, Ivan, Prežihov Voranc, Mihelič, Mira, Frančič, Franjo, Vidmar, Janja

Povzetek

V prispevku obravnavam slovensko avtobiografsko mladinsko prozo, in sicer kot specifičen podžanr avtobiografske proze, ki tematizira otroštvo oziroma odraščanje in je naslovljen (ali ga literarni posredniki naslavljajo) na mladega bralca. Ta vrsta proze se je oblikovala skupaj z uveljavitvijo modela pisatelja kot estetsko avtonomnega umetnika, se najbolj razmahnila v drugi polovici dvajsetega stoletja, v sodobni mladinski prozi pa je skoraj ni zaznati. V prispevku primerjam pet primerov mladinske avtobiografske proze, Moje življenje Ivana Cankarja, Solzice Prežihovega Voranca, Pridi, mili moj Ariel Mire Mihelič, Otroštvo Franja Frančiča in Pink Janje Vidmar, v katerih analiziram utrjevanje oziroma preseganje značilnosti, ki jih je določil prototip tega podžanra. V Cankarjevi in Prežihovi pripovedi izpostavljam fragmentiranost in liričnost pripovedi, introspekcijo kot temeljni cilj pripovedi, specifično dvojnost kronotopa, ki je pogojena s fokalizatorjevim odnosom do kronotopa, in lik matere kot poosebitev osrednjih vrednot pripovedovalca. Mira Mihelič omenjeni vzorec prelomi z vpeljavo samosvoje dekliške protagonistke in njene odsotne mame, Frančič pa z vpeljavo motivov disfunkcionalne družine in prikrito kritiko oblasti. Besedilo Janje Vidmar se že umešča v nov model literarnega sistema, ki ga zaznamuje diktat tržne uspešnosti knjige.

Literatura

VIRI

Ahmetaj, Jasmina, in Marta Gregorčič. Dekle z bonboni. Maribor; Ljubljana: Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih; Založba /*cf, 2013.

Cankar, Ivan. Moje življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.

Frančič, Franjo. Otroštvo. Ljubljana: Karantanija, 1996.

Kavalar, Peter. Grajski biki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962.

Lečnik, Simona. Slovenština in jaz. Maribor: Založba Litera, 2013.

Mihelič, Mira. Pridi, mili moj Ariel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. 150–151.

Prežihov, Voranc. Solzice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Skenderović, Selma. Zakaj molčiš, Hava? Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti; revija Mentor, 2021.

Tratnik, Suzana. Vzporednice. Ljubljana: ŠKUC, 2005.

Vidmar, Janja. Pink. Radovljica: Didakta, 2008.

LITERATURA

Božič, Zoran. »Besedila Ivana Cankarja na šolski klopi«. Slovenščina v šoli 21.3 (2018): 2–22, 70.

Čeh Steger, Jožica. »Med avtobiografijo in avtobiografsko prozo: Cankarjevo Moje življenje in Majcnovo Detinstvo«. Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. 235–246.

Dović, Marijan. Slovenski pisatelj. Ljubljana: ZRC SAZU, 2007.

Haramija, Dragica. »Slovenska mladinska realistična kratka pripovedna proza po letu 1950«. Splet. Dostop 22. 11. 2022. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/23-059_Haramija.pdf.

Haramija, Dragica. »Roman Pink Janje Vidmar«. Avtor Vidmar, Janja. Pink. Radovljica: Didakta, 2008. 77–78.

Jurić Pahor, Marija. »Narativnost spominjanja: vpogledi v avto/biografsko usmerjeno raziskovanje in v govorico ekstremne travme«. Avtobiografski diskurz. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. 161–174.

Juvan, Marko. »Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev: Moje življenje med tekstom in žanrom«. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede 57.2 (2009): 311–320.

Koron, Alenka. »Avtobiografija, fikcija in roman: o možnostih žanra ‘roman kot avtobiografija’«. Primerjalna književnost 26.2 (2003): 65–86.

Koron, Alenka, in Leben, Andrej, ur. Avtobiografski diskurz. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011.

Koruza, Jože. »O nastanku Prežihovih Solzic«. Jezik in slovstvo 13.5 (1968): 151–159.

Leben, Andrej. »Avtobiografsko pisanje v novejši slovenski literaturi«. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Avtobiografski diskurz. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. 161–174.

Leben, Andrej. »Publicistično in literarno delo Prežihovega Voranca in povojna avstrijska Koroška«. Prežihov Voranc – Lovro Kuhar. Ur. Aleš Gabrič. Ljubljana; Dunaj: Inštitut za novejšo zgodovino; Slovenski znanstveni inštitut, 2010. 120–131.

Novak, Boris A. »Strašna pesem otroštva«. Avtor Franjo Frančič. Otroštvo. Ljubljana: Karantanija, 1996. 74–78.

Puhar, Alenka. »Z Arielovo pomočjo«. Avtor Mira Mihelič. Pridi, mili moj Ariel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. 144–141.

Saksida, Igor. »Mladinska književnost«. Slovenska književnost 3. Ur. Jože Pogačnik. Ljubljana: DZS, 2001. 405–467.

Werner, Marina. »Managing Monsters; Little Angels, Little Devils: Keeping Children Innocent«. Splet. Dostop 22. 10. 2022. https://www.bbc.co.uk/programmes/p00gxpml.

Zajc, Neža. »Alešovec, Jakob (1842–1901)«. Slovenska biografija. Splet. Dostop 12. 4. 2023. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi127266/.

Zorko, Zinka. »Korenine koroščine v Prežihovem knjižnem jeziku«. Prežihov Voranc – Lovro Kuhar. Ur. Aleš Gabrič. Ljubljana; Dunaj: Inštitut za novejšo zgodovino; Slovenski znanstveni inštitut, 2010. 120–131. 31–42.

FILMOGRAFIJA

Darko Bajić (režiser). Sivi dom. Televizija Beograd. 1986.

Jože Pogačnik (režiser). Grajski biki. Viba film. 1967.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-24

Številka

Rubrike

Razprave