Spreminjanje imaginarija napredka in rasti v avantgardnih in intermedijskih umetniških praksah

Avtorji

  • Kristina Pranjić
  • Peter Purg

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i3.02

Ključne besede:

umetnost in družba, avantgarda, intermedijska umetnost, ekokritika, ideologija rasti, postkapitalizem

Povzetek

Članek povezuje umetnostno avantgardo z začetka dvajsetega stoletja ter današnjo intermedijsko in družbeno angažirano umetniško prakso. Osrednja teza je, da lahko v predstavljenih primerih umetniških del najdemo koncepte ter modele za razmišljanje in življenje onkraj imperativa rasti in nenehnega napredka. Tovrstne umetniške strategije so predstavljene v petih sklopih, ki obravnavajo teme, kot so lenoba in izginotje, kozmopolitizem in univerzalni jezik, alternativne predstave prostora/časa, transhumanizem, posthumanizem in sistemski pogled na svet. Tako kot so nekoč avantgarde opravljale kritiko industrijske oz. moderne družbe, tako danes intermedijska umetnost prispeva k prestrukturiranju imaginarija rasti ter kapitalistične proizvodnje in potrošnje. Članek doprinaša k premišljevanju konceptov postrasti in odrasti na področju umetnosti in humanistike ter prikaže, kako je prav umetnost tista, preko katere je možno pozitivno razumevanje nemoči in opuščanja oz. nasprotja rasti, kar navadno razumemo kot izključno negativno — kot pomanjkanje in izgubo.

Literatura

Agamben, Giorgio. »On Potentiality«. Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999. 177–184.

Agamben, Giorgio. »What Is the Act of Creation?« Creation and Anarchy: The Work of Art and the Religion of Capitalism. Prev. Adam Kotsko. Stanford, CA: Stanford University Press, 2019. 14–28.

Arns, Inke. Avantgarda v vzvratnem ogledalu. Ljubljana: Maska, 2006.

Benjamin, Walter. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, and Other Writings on Media. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.

Berghaus, Günter, ur. Futurism and the Technological Imagination. Avant-Garde Critical Studies. Leiden: Brill, 2009.

Braidotti, Rosi. The Posthuman. New York, NY; London: Polity, 2013.

Castoriadis, Cornelius. L’institution imaginaire de la societé. Pariz: Éditions du Seuil, 1975.

D’Alisa, Giacomo, Federico Demaria in Giorgios Kallis. Odrast: besednjak za novo dobo. Prev. Tadej Turnšek. Ljubljana: Studia humanitiatis, 2019.

Dragona, Daphne. »Degrowth and the Arts«. Springerin 3 (2022). Splet. Dostop 25. 3. 2023.

Erjavec, Aleš, ur. Aesthetic Revolutions and Twentieth-Century Avant-Garde Movements. Durham, NC; London: Duke University Press, 2015.

Flaker, Aleksander. Živopisnaja literatura i literaturnaja živopis’. Moskva: Tri kvadrata, 2008.

Fry, Tony. Defuturing: A New Design Philosophy. 2. izd. New York, NY; London: Bloomsbury Publishing, 2020.

Goriunova, Olga. »Material Imagination: On the Avant-Gardes, Time and Computation«. Fun and Software Exploring Pleasure, Paradox and Pain in Computing. Ur. Olga Goriunova. New York, NY; London: Bloomsbury, 2014. 253–273.

Grosser, Ben. »Minus«. Splet. Dostop 25. 3. 2023. https://bengrosser.com/projects/minus/.

Gurianova, Nina. The Aesthetics of Anarchy: Art and Ideology in the Early Russian Avant-Garde. Berkeley, CA: University of California Press, 2012.

Heikkurinen, Pasi. »Degrowth by Means of Technology? A Treatise for an Ethos of Releasement«. Journal of Cleaner Production 197 (2018): 1654–1665.

Heikkurinen, Pasi. »Degrowth: A Metamorphosis in Being«. Environment and Planning E: Nature and Space 2.3 (2019): 528–547.

Joler, Vladan. »New Extractivism«. Splet. Dostop 22. 3. 2023. https://extractivism.online.

Latouche, Serge. Petit traité de la décroissance sereine. Pariz: Librairie Arthème Fayard, 2007.

Léger, Marc James. »Psychogeography«. Vanguardia: Soacially Engaged Art and Theory. Manchester: Manchester University Press, 2019. 119–124.

Léger, Marc James. »The Idea of the Avant Garde«. The Idea of the Avant Garde and What It Means Today 2. Ur. Marc James Léger. Bristol: Intellect, 2019. 7–19.

Malevič, Kazimir. »Lenoba – prava resnica človeštva«. Boj proti delu 28. Ljubljana: Krt, 1985. 81.

Malevič, Kazimir. »Suprematizem: 34 risb«. Slavica Tergestina 22.1 (2019): 294–298.

Manovich, Lev. »Avant-Garde as Software«. Artnodes 2 (2003). Splet. Dostop 25. 3. 2023.

Moraru, Christian. Reading for the Planet: Toward a Geomethodology. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2015.

Packer, Randall, ur. Multimedia: From Wagner to Virtual Reality. New York, NY; London: Norton, 2001.

Patrizio, Andrew. The Ecological Eye: Assembling an Ecocritical Art History. Manchester: Manchester University Press, 2019.

Pedwell, Carolyn. Revolutionary Routines: The Habits of Social Transformation. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2021.

Pranjić, Kristina. »Bespredmetnost’ Maleviča kak otkaz ot utopii«. Utopičeskij upadok: iskusstvo sovetskogo vremeni. Ur. Kornelija Ičin. Beograd: Filološka fakulteta Univerze v Beogradu, 2018. 139–153.

Pranjić, Kristina. »Change Must Come: Yugoslav Avant-Gardes and Metropolitan Dada«. Crisis: The Avant-Garde and Modernism in Critical Modes. Ur. Sascha Bru et al. Berlin; Boston, MA: De Gruyter, 2022. 297–312.

Pranjić, Kristina. »The Logic of Zaum«. Avangarda i komentari: međunarodni naučni zbornik radova u čast prof. Gojka Tešića. Ur. Igor Perišić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021. 249–262.

Pranjić, Kristina. »Zenitistični koncept barbarogenija kot kritika zahodnoevropske kulture«. Primerjalna književnost 43.3 (2020): 139–157.

Quaranta, Domenico. Onkraj novomedijske umetnosti. Prev. Polona Petek. Ljubljana: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, 2014.

Roberts, John. »Revolutionary Pathos, Negation & the Suspensive Avant Garde«. The Idea of the Avant Garde and What It Means Today 1. Ur. Marc James Léger. Manchester: Manchester University Press, 2014. 138–145.

Roberts, John. Revolutionary Time and the Avant-Garde. New York, NY; London: Verso, 2015.

Rosenthal, Bernice G. »Political Implications of the Occult Revival«. The Occult in Russian and Soviet Culture. Ed. Bernice G. Rosenthal. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997.

Schmelzer, Matthias, Andrea Vetter in Aaron Vansintjan. The Future Is Degrowth: A Guide to a World beyond Capitalism. New York, NY; London: Verso, 2022.

Seidler, Paul, Max Hampshire in Paul Kolling. »Terra 0«. Splet. Dostop 25. 3. 2023. https://terra0.org.

Srebnik, Anita. »Kosovel’s Tragedy on the Ocean: The Modern Subject, Ecological Crisis and Constructivists Ethics«. Crisis: The Avant-Garde and Modernism in Critical Modes. Ur. Sascha Bru et al. Berlin; Boston, MA: De Gruyter, 2022. 481–496.

Steger, Jožica Čeh. »Ekologizacija literarne vede in ekokritika«. Slavistična revija 60.2 (2012): 199–212.

Šuvaković, Miško. 3E: estetika, epistemologija, etika spekulativnih i de re medija. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije, 2020.

Tsing, Anna L. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015.

Vinsel, Lee, in Andrew L. Russell, ur. The Innovation Delusion: How Our Obsession with the New Has Disrupted the Work That Matters Most. New York, NY: Currency, 2020.

Zhadova, Larissa Alekseevna. »Tatlin, the Organizer of Material into Objects«. Tatlin. Ed. Larissa Alekseevna Zhadova. New York, NY: Rizzoli, 1988. 134–154.

Ziarek, Krzysztof. The Force of Art. Berkeley, CA: Stanford University Press, 2004.

Prenosi

Objavljeno

2023-11-20

Številka

Rubrike

Razprave