»Med Vzhodom in Zahodom«: samorazumevanje Vladimirja Bartola med srednjeevropsko Ljubljano in sredozemskim Trstom (1946–1956)

Avtorji

  • Aleksandra Tobiasz

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i3.03

Ključne besede:

slovenska književnost v Italiji, Bartol, Vladimir, kulturna identiteta, Trst, mediteranskost, Srednja Evropa

Povzetek

Članek obravnava fluidno samorazumevanje Vladimirja Bartola v povezavi s spremenljivimi kraji njegovega bivanja v prvem desetletju po drugi svetovni vojni. Stalno nihanje pisatelja med Trstom in Ljubljano so spremljale spremembe perspektiv (manjšina/večina) in kulturno-jezikovne dvojnosti, ki so slovensko književnost v Italiji zaznamovale z eksistencialističnim predznakom. Bartolova vrnitev v Trst je postavila pod vprašaj tako njegov odnos do prostora kot do časa oz. sobivanja preteklega habsburškega multikulturnega pristanišča v spominu z doživeto hladnovojno podobo mesta. Bivanje v Trstu je tako botrovalo obsežnim zapisom, ki predstavljajo glavni vir članka (gre za avtobiografijo in neobjavljene fragmente dnevnika). Pri predstavitvi Bartolove samoidentifikacije se avtorica navdihuje pri prostorskem obratu ter fenomenologiji. Na ta način skuša prikazati pisateljevo samorazumevanje, rekonfigurirano v skladu z njegovo povojno eksistencialno topografijo, razpeto med srednjeevropsko Ljubljano in sredozemskim Trstom.

Literatura

Ankersmit, Frank R. Meaning, Truth, and Reference in Historical Representation. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012.

Ara, Angelo, and Claudio Magris. Trst, obmejna identiteta. Ljubljana: Študentska založba, 2001.

Babović, Jovana. Metropolitan Belgrade: Culture and Class in Interwar Yugoslavia. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2018.

Ballinger, Pamela. “Imperial Nostalgia: Mythologizing Habsburg Trieste.” Journal of Modern Italian Studies 8.1 (2003): 84–101.

Bartol, Vladimir. “Balkanijada VI. Trst, 2. VII. 46.” Manuscript Collection of Vladimir Bartol, Institute of Slovenian Literature and Literary Studies at the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (MC, ZRC SAZU).

Bartol, Vladimir. “Balkanijada VI. Trst, 20. VII. [46].” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Balkanijada IX. Trst. Trst, VI. zvezek. Dvoživkarstvo.” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Balkanijada IX. Trst. Trst, VI. zvezek. Dvoživkarstvo [13. II. 47].” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Balkanijada X. Trst.” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Balkanijada X. Trst, 20. III. [47].” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Balkanijada X. Trst. Vrhovni princip: Vsi ljudje – vse vedo (V. i. Z.), 27. VI. 47.” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Demonija in Zapiski: Ljublj. 6. I. 1956 (nadaljev.) Trst 10. I. 56.–29. IV. 56.” 27 January 1956, MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “H ‘kritikam’ Josipa Vidmarja.” Zakrinkani trubadur: izbrani članki in eseji. Ed. Drago Bajt. Ljubljana: Slovenska matica, 1993. 207–247.

Bartol, Vladimir. “Med Vzhodom in Zapadom 48/1, 28. VII. 47.” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. Mladost pri Svetem Ivanu. Vol. 1. Trieste: ZTT EST, 2001.

Bartol, Vladimir. Pot do učenosti: mladost pri Svetem Ivanu. Vol. 2. Ljubljana: Sanje, 2006.

Bartol, Vladimir. Romantika in platonika sredi vojne: mladost pri Svetem Ivanu. Vol. 3. Ljubljana: Sanje, 2006.

Bartol, Vladimir. “Tržaška novela 1948.” Zbrano delo: krajša proza po letu 1945. Vol. 4. Ed. Miran Košuta. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 9–39.

Bartol, Vladimir. “V. i Z. VI, 6. VII. 1947.” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Vzhod in Zapad IV c, 14. VI. 45.” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Vzhod in Zapad. Razne beležke, Trst, 25. IV. 47.” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Zapiski 1954, Trst, 28. III. 54.” MC, ZRC SAZU.

Bartol, Vladimir. “Zgodba o gentelmenu, ki je iskal začudenje.” Zbrano delo: krajša proza po letu 1945. Vol. 4. Ed. Miran Košuta. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 40–74.

Belšak, Aleksandra. “Vladimir Bartol – večžanrski pisatelj (ob zbirkah kratke proze v primerjavi z romanoma Alamut in Čudež na vasi).” Slovenska kratka pripovedna proza. Ed. Irena Novak Popov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006. 123–136.

Biagio, Marin. I delfini di Scipio Slataper. Milan: All’Insegna del Pesce d’Oro, 1965.

Bialasiewicz, Luiza, and Claudio Minca. “The ‘Border Within’: Inhabiting the Border in Trieste.” Environment and Planning D: Society and Space 28.6 (2010): 1084–1105.

Biggins, Michael. “Raising Adria: Vladimir Bartol’s Evocation of the Last Years of Habsburg Trieste.” Slovene Studies 41.2 (2019): 85–92.

Campanile, Anna. “The Torn Soul of a City: Trieste as a Center of Polyphonic Culture and Literature.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Eds. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006. 145–61.

Carr, David. Experience and History: Phenomenological Perspectives on the Historical World. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Cary, Joseph. A Ghost in Trieste. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1993.

Cattaruzza, Marina. “Slovenes and Italians in Trieste, 1850–1914.” Ethnic Identity in Urban Europe. Ed. Max Engman. Dartmouth: New York University Press, 1992. 189–219.

Dolgan, Marjan. “Ljubljana kot socialni in literarni prostor slovenskih književnikov.” Primerjalna književnost 35.3 (2012): 335–358.

Ingold, Tim. Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. New York, NY: Routledge, 2001.

Jevnikar, Martin. “Neznani in problematični Vladimir Bartol.” Primorska srečanja: revija za družboslovje in kulturo 17.134/135 (1992): 352–356.

Kalc, Aleksej. Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju: priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenih sprememb. Koper: Založba Annales, 2008.

Košuta, Miran. E-mejli: eseji o mejni literaturi. Maribor: Litera, 2008.

Košuta Miran. “Komentar.” Vladimir Bartol. Zbrano delo: krajša proza po letu 1945. Vol. 4. Ed. Miran Košuta. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 317–510.

Košuta, Miran. Scritture parallele: dialoghi di frontiera tra letteratura slovena e italiana. Trieste: Lint, 1997.

Košuta, Miran. “‘Tržaški’ Bartol: pisatelj, ki je gledal ladje z vseh kontinentov sveta / Bartol ‘of Trieste’: The Writer Who Saw Ships from All Continents of the World.” Slovenska tržaška literarna šola. Ed. Zdravko Duša. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 69–89.

Kramberger, Taja. Memorija in spomin: zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije. Doctoral dissertation. Koper: Univerza na Primorskem, 2009.

Magris, Claudio. Itaka i dalej. Sejny: Pogranicze, 2009.

Minca, Claudio. “‘Trieste Nazione’ and Its Geographies of Absence.” Social & Cultural Geography 10.3 (2009): 257–277.

Pirjevec, Jože. “Trst je naš!” Boj Slovencev za morje (1848–1954). Ljubljana: Nova revija, 2008.

Pirjevec, Marija. Na pretoku dveh literature: študije in eseji. Trieste: Založništvo tržaškega tiska; Narodna in študijska knjižnica, 1992.

Pirjevec, Marija. Tržaški zapisi. Trieste: Mladika, 1997.

Pirjevec, Marija. “Zgodovinski oris slovenskega tržaškega literarnega ustvarjanja / Historical Outline of Slovenian Literary Creativity in Trieste.” Slovenska tržaška literarna šola. Ed. Zdravko Duša. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 11–23.

Pizzi, Katia. A City in Search of an Author: The Literary Identity of Trieste. London; New York, NY: Sheffield Academic Press, 2001.

Pizzi, Katia. “Triestine Literature between Slovenia and Italy: A Case of Missed Transculturalism?” Primerjalna književnost 36.1 (2013): 145–155.

Polojaz, Vlasta. “Vladimir Bartol: tržaška prikazen.” Web. Stran slovenskih psihoanalitikov (IPA). 1–29. Accessed 31. 10. 2023. https://web.archive.org/web/20230525162958/http://psihoanalitiki-ipa.si/files/Polojaz-Bartol.pdf.

Slataper, Scipio. Scritti politici [includes Lettere triestine]. Ed. Giani Stuparich. Milan: Mondadori, 1954.

Sluga, Glenda. “Trieste: Ethnicity and the Cold War, 1945–54.” Journal of Contemporary History 29.2 (1994): 285–303.

Toroš, Ana. Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije: izbrani spisi. Trieste: Mladika; Slovenski raziskovalni inštitut, 2019.

Urbančič, Ljenko. “Pri Vladimirju Bartolu.” Jutro 24.73 (30 March 1944): 2.

Velikić, Dragan. O pisateljih in mestih. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2019.

Virk, Tomo. “Komentar.” Vladimir Bartol. Zbrano delo: krajša proza 1935–1945. Vol. 3. Ed. Tomo Virk. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 363–445.

Virk, Tomo. “Netipični slovenski pisatelj: ob Zbranem delu Vladimirja Bartola.” Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev: 1946–2016: 70 let izhajanja. Ed. Matija Ogrin. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 75–79.

Virk, Tomo. “Vladimir Bartol.” Novi Slovenski biografski leksikon. Ed. Barbara Šterbenc Svetina. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 140–146.

Waley, Paul. “Introducing Trieste: A Cosmopolitan City?” Social & Cultural Geography 10.3 (2009): 243–256.

Wolska, Dorota. Odzyskać doświadczenie: sporny temat humanistyki współczesnej. Krakow: Universitas, 2012.

Objavljeno

2023-11-20

Številka

Rubrike

Razprave