Mesta, omrežja in hierarhije: sistematični model romunskega romana

Avtorji

  • Alina Bako

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i3.06

Ključne besede:

romunska književnost, romunski roman, imagologija, mesto, omrežja, hierarhije, sistemski model

Povzetek

V članku opazujemo, kako je mogoče uporabiti mesto kot narativni scenarij in s tem vplivati na ustvarjanje sistemskega modela znanja. Izhajajoč iz Morillove teorije, ki urbane prostore analizira z opazovanjem interakcije med omrežji, ki jim pripadajo, in hierarhijami, ki jih vzpostavljajo, ter nazadnje postanejo »vozlišča znanja«, bomo skušali dokazati, da predstavljajo romunski romani s konca 19. stoletja in iz obdobja med vojnama dragocene mejnike za zarisovanje sistemskega modela Jugovzhodne Evrope. Specifičnost romunske književnosti, ki odraža zgodovinske razmere in odnose z imperiji, kot sta avstro-ogrski ali otomanski, ter vzpostavitev delovnih razmerij ob prehodu s podeželske na pospešeno urbanizacijo ustvarja ustrezno matrico. Te vidike lahko srečamo v romanih pisateljic in pisateljev romunske književnosti, kot sta Ioan Slavici in Liviu Rebreanu, ki odsevajo realnost transilvanskega prostora ter odnosov med skupnostmi Romunov, Nemcev, Sasov in Švabov, Madžarov, Judov, vse do Hortensie Papadat-Bengescu, pisateljice, ki je orisala podobo Bukarešte kot dela evropske urbane mreže, četudi hierarhično podrejene Parizu.

Literatura

Agathocleous, Tanya. Urban Realism and the Cosmopolitan Imagination in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Bako, Alina. “Geocritical Readings of Romanian Literature: Maps and Cartography in Rebreanu’s Canonical Fiction.” The Slavonic and East European Review 99.2 (2021): 230–255.

Bulson, Eric. Novels, Maps, Modernity: The Spatial Imagination, 1850–2000. New York, NY: Routledge, 2006.

Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

Derrida, Jacques. “Plato’s Pharmacy.” Dissemination. London: Athlone Press, 1981. 61–172.

Eade, John. Living the Global City: Globalisation as Local Process. London: Routledge, 1997.

Finch, Jason, Lieven Ameel and Markku Salmela, eds. Literary Second Cities. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.

Iorgulescu, Mihail. “The Economic Element in Slavici’s Work.” Marginalia. Bucharest: Casa Şcoalelor, 1943.

Lehan, Richard. The City in Literature. Berkeley, CA: University of California Press, 1998.

McNamara, Kevin. The Cambridge Companion to the City in Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Morillo, Stephen. Frameworks of World History: Networks, Hierarchies, Culture. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Negoițescu, Ion. History of Romanian Literature: Volume I (1800–1945). Bucharest: Minerva, 1991.

Papadat-Bengescu, Hortensia. Opere (Works). Bucharest: Romanian Academy, 2012.

Quayson, Ato, and Jini Kim Watson. Colonial Modernity, and World Literature in “The Cambridge Companion to the City in World Literature”. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

Rebreanu, Liviu. Opere (Works). 22 volumes. Bucharest: Minerva, 1970–2003.

Rooney, Brigid. “Haunted Vitality: Sydney.” Colonial Modernity, and World Literature in “The Cambridge Companion to the City in World Literature”. Eds. Ato Quayson and Jini Kim Watson. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. 279–295.

Slavici, Ioan. Opere (Works) 1–2. Bucharest: Minerva, 2003.

Soja, Edward W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford: Blackwell, 1996.

Objavljeno

2023-11-20

Številka

Rubrike

Razprave