Novinarstvo Andrejsa Dripeja o Zvezni republiki Nemčiji in njegov vpliv na družbene spremembe v osemdesetih letih 20. stoletja

Avtorji

  • Jānis Oga

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i3.10

Ključne besede:

latvijska književnost, novinarstvo, potopisi, sovjetski turizem, podoba Zahoda, doba Brežnjeva, perestrojka

Povzetek

Članek obravnava potovanja latvijskih pisateljev zunaj Sovjetske zveze, ki jih je v dobi Brežnjeva dovoljeval okupacijski režim in jih je odobravala javnost, kot enega od privilegijev, ki jih je uživala t. i. kreativna inteligenca, ter pokaže, kako so se ta potovanja odražala v njihovih literarnih in publicističnih delih. Potovanja v tujino so vzbujala nasprotujoča si čustva, pisatelji pa so morali biti za potovanja razmeroma premožni. Kljub temu so pogosto doživljali ponižanje, ko so se soočali z realnostjo svojih skromnih finančnih sredstev zunaj ZSSR in dejstvom, da so tudi na svobodnem Zahodu dejansko ostajali v zaporu. Porast priljubljenosti literarnih revij v osemdesetih letih je imel ključno vlogo pri oblikovanju nove kulture tiska in novinarstva, saj so velikim množicam bralcev zagotavljale pomembne informacije o življenju v tujini. Zapiski o potovanjih vključujejo opažanja o družbenoekonomskih razmerah, okolju in političnih dogodkih ter dokumente, ki so olajšali potovanja na Zahod. Študija primera obravnava potopisni dnevnik Andrejsa Dripeja iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. Dripejeva publicistika beleži hiter prehod iz dobe Brežnjeva v čas Gorbačovove perestrojke. Tako Dripe postane prvi uradni vir informacij o Zahodu, ki so ga sicer obiskali le redki izmed njegovih bralcev.

Literatura

Annus, Epp. Soviet Postcolonial Studies: A View from the Western Borderlands. London; New York, NY: Routledge; Taylor & Francis Group, 2018.

Birze, Miervaldis. Tāli gadi, tuvi laiki. Rīga: Avots, 1987.

Bleiere, Daina. Eiropa ārpus Eiropas… Dzīve Latvijas PSR. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015.

Burima, Maija. “Orientalism, Otherness, and the Soviet Empire: Travelogues by Latvian Writers of the Soviet Period.” Journal of Baltic Studies 47.1 (2016): 65–75.

Chernyakhovskaya, Anna. “To See Paris and Die: The Soviet Lives of Western Culture.” 4 April 2018. Web. Accessed 20 January 2023. https://www.hse.ru/en/news/research/217861228.html.

Dripe, Andrejs. Bez skaistas maskas. 3. grāmata. Skolotāja darba gadi. Atmiņu zīmējumi no manas dzīves. Rīga: a/s Preses nams, 1994.

Dripe, Andrejs. Letter to Velta Toma, 12 December 1987. The Academic Library of the University of Latvia, Misiņš library, Velta Toma’s collection 72, 17.

Dripe, Andrejs. Līdzatvestais. Rīga: Avots, 1986.

Eglāja-Kristsone, Eva. “Robežas simbolizācija latviešu rakstnieku ceļojuma aprakstos par tūrisma braucieniem ārpus PSRS.” Letonika 24 (2012): 9–21.

Eversone, Madara, and Jānis Oga. “Ceļojumu kartēšana un sociālpolitiskās tendences: Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru braucieni 20. gadsimta 70.–80. gados.” Letonica 47 (2022): 128–149.

Ērgle, Zenta. No Plutona līdz Neptūnam. Rīga: Liesma, 1975.

Fainberg, Dina, and Artemy M. Kalinovsky. “Introduction: Stagnation and Its Discontents: The Creation of a Political and Historical Paradigm.” Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange. Eds. Dina Fainberg and Artemy M. Kalinovsky. Lanham, MD: Lexington Books, 2016. Vii–xxii.

Gorsuch, Anne E. All This Is Your World: Soviet Tourism at Home and Abroad After Stalin. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2011.

Jonkutė, Viktorija. Collective Memory in the Lithuanian and Latvian Literary Press during the National Revival of Late 20th Period. Summary of doctoral dissertation. Vilnius: Vilnius University, The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2020.

Kārkla, Zita, and Eva Eglāja-Kristsone. “Her Story Is Like a Weed: Censoring the Vulnerability in Women’s Writing”. Primerjalna književnost 46.1 (2023): 41–60.

Kārkla, Zita, and Eva Eglāja-Kristsone. “Liriskās ģeogrāfijas: literārās telpas kartēšana latviešu rakstnieču romānos un īsprozā.” Letonica 47 (2022): 104–127.

LNA1. Minutes of meetings of the First Organization Office of the Communist Party of the Latvian Soviet Writers’ Union. National Archives of Latvia, State Archives of Latvia, LNA LVA, PA-7263. f., 1. apr., 36. l.

LNA2. Minutes of meetings of the First Organization Office of the Communist Party of the Latvian Soviet Writers’ Union. National Archives of Latvia, State Archives of Latvia, LNA LVA, PA-7263. f., 1. apr., 39. l.

LNA3. Minutes of meetings of the First Organization Office of the Communist Party of the Latvian Soviet Writers’ Union. National Archives of Latvia, State Archives of Latvia, LNA LVA, PA-7263. f., 1. apr., 19. l.

LNA4. Minutes of meetings of the First Organization Office of the Communist Party of the Latvian Soviet Writers’ Union. National Archives of Latvia, State Archives of Latvia, LNA LVA, PA-7263. f., 1. apr., 45. l.

Noack, Christian. “Brezhnev’s ‘Little Freedoms’: Tourism, Individuality, and Mobility in the Late Soviet Period.” Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange. Eds. Dina Fainberg and Artemy M. Kalinovsky. Lanham, MD: Lexington Books, 2016. 59–76.

Oga, Jānis. “Ārzemju ceļojumu iespaidi latviešu rakstnieku darbos t. s. ‘Brežņeva laikmetā’: liecības par atļauto un liegto.” Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā 26.1 (2021): 119–136.

Parthé, Kathleen. “What Was Soviet Literature?” The Slavic and East European Journal 38.2 (1994): 290–301.

Rattus, Kristel, and Anu Järs. “Teel: Nõukogudeaegsed reisikogemused biograafilistes allikates.” Keel ja Kirjandus 64.11 (2021): 947–964.

Rožkalne, Anita. “Kopīgā meklējumi.” Author Imants Ziedonis. Raksti. 5. sējums. Ceļojumi. Rīga: Nordik, 1996. 445–458.

Skujiņš, Zigmunds. Letter to Gunars Janovskis, 12 September 1976 (a copy). The Museum of Writing and Music (Latvia), inventory no. RMM 562650.

Skujiņš, Zigmunds. Jūtu ceļojumi. Dažādu dimensiju apsēstības. Rakstu 3. sējums. Rīga: Mansards, 2006.

Yurchak, Alexei. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.

Objavljeno

2023-11-20

Številka

Rubrike

Razprave