Terapevtsko branje čustvenih konceptualnih metafor

Avtorji

  • Davor Piskač

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i1.02

Ključne besede:

biblioterapija, terapevtsko branje, konceptualna metafora, čustvena metafora, simbolno modeliranje, kognitivna terapija

Povzetek

Namen razprave je raziskati možnosti terapevtskega branja z interdisciplinarnim povezovanjem kulturnega sistema, in sicer literature, s psihološkim sistemom. Terapevtsko branje je obravnavano z vidika kognitivne znanosti, predvsem skozi prizmo kognitivne naratologije, na drugi strani pa kognitivne terapije kot psihološke metode. Ta interdisciplinarni pristop je izvedljiv, ker oba navedena sistema uporabljata izraz metafora, natančneje konceptualna metafora, na skoraj sinonimen način. Na področju konceptualne metafore je poseben poudarek namenjen tako imenovanim čustvenim konceptualnim metaforam in preučitvi njihove funkcionalne uporabe. Čustvene konceptualne metafore kot ločene entitete sicer ne obstajajo, vendar pa obstajajo določene vrste konceptualnih metafor, ki olajšujejo opisovanje čustev in njihovega doživljanja. Te metafore bi potencialno lahko obravnavali kot simbolično posplošeno komunikacijsko sredstvo, ki lahko prestopi meje med področji literature in psihologije ter tako omogoči prenos celotnega spektra čustev med tema dvema sistemoma.

Literatura

Agus, Cecep. “Conceptual Metaphor Related to Emotion.” Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, vol. 13, no. 2, 2013, pp. 204–214.

Apresjan, Valentina. “Emotion Metaphors and Cross-Linguistic Conceptualization of Emotions.” Cuadernos de Filología Inglesa, no. 612, 1997, pp. 179–195.

Baraldi, Claudio, Giancarlo Corsi, and Elena Esposito. Unlocking Luhmann: A Keyword Introduction to Systems Theory. Bielefeld University Press, 2021.

Bruneau, Laura, and Dale-Elizabeth Pehrsson. “The Process of Therapeutic Reading: Opening Doors for Counselor Development.” Journal of Creativity in Mental Health, vol. 9, no. 3, 2014, pp. 346–365.

Ciompi, Luc. “Ein blinder Fleck bei Niklas Luhmann? Soziale Wirkungen von Emotionen aus Sicht der fraktalen Affektlogik.” Soziale Systeme, vol. 10, no. 1, 2004, pp. 21–49.

Duan, Changming, Sarah Knox, and Clara E. Hill. “Advice Giving in Psychotherapy.” The Oxford Handbook of Advice, edited by Erina Lynne MacGeorge and Lyn M. van Swol, Oxford University Press, 2018, pp. 175–195.

Eco, Umberto. Interpretation and Overinterpretation. Cambridge University Press, 1990.

Fainsilber, Lynn, and Andrew Ortony. “Metaphorical Uses of Language in the Expression of Emotions.” Metaphor and Symbolic Activity, vol. 2, no. 4, 1987, pp. 239–250.

Georgiades, Michael, et al. “Cumulative Effect of Psychotherapy in Remission of Symptomatology of Major Depressive Disorder.” Health Science Journal, vol. 6, no. 1, 2012, pp. 45–59.

Gualano, Maria R., et al. “The Long-Term Effects of Bibliotherapy in Depression Treatment: Systematic Review of Randomized Clinical Trials.” Clinical Psychology Review, vol. 58, 2017, pp. 49–58.

Hajdarević, Dino, and Ante Periša. “Znanje i gledanje u konceptualnoj metafori.” Croatica et Slavica Iadertina, vol. 11, no. 2, 2015, vol. 285–309.

Hogan, Patrick C. What Literature Teaches Us about Emotion. Cambridge University Press, 2011.

Kövecses, Zoltán. Metaphor and Emotion, Language, Culture, and Body in Human Feeling. Cambridge University Press, 2000.

Lakoff, George, and Mark Johnson. Metaphors We Live By. The University of Chicago Press, 2003.

Lawley, James, and Penny Tompkins. Metaphors in Mind: Transformation through Symbolic Modelling. The Developing Company Press, 2000.

Luhmann, Niklas. “The Autopoiesis of Social Systems.” Sociocybernetic Paradoxes: Observation, Control and Evolution of Self-Steering Systems, edited by Felix Geyer and Johannes van der Zouwen, SAGE Publications, 1986, pp. 172–192.

Montgomery, Paul, and Kathryn Maunders. “The Effectiveness of Creative Bibliotherapy for Internalizing, Externalizing, and Prosocial Behaviors in Children: A Systematic Review.” Children and Youth Services Review, no. 55, 2015, pp. 37–47.

Piskač, Davor. O književnosti i životu. Fakultet hrvatskih studija, 2018.

Sales, Célia M. D., and C. G. Paula Alves. “Individualized Patient-Progress Systems: Why We Need to Move Towards a Personalized Evaluation of Psychological Treatments.” Canadian Psychology / Psychologie canadienne, vol. 53, no. 2, 2012, pp. 115–121.

Sanders, Diana J., and Frank Wils. Cognitive Therapy: An Introduction. SAGE Publications, 2005.

Stenner, Paul. “Is Autopoietic Systems Theory Alexithymic? Luhmann and the Socio-Psychology of Emotions.” Soziale Systeme, vol. 10, no. 1, 2004, pp. 159–185.

Žunkovič, Igor. “Branje, mišljenje, fikcija: na poti k nevrokognitivni opredelitvi fikcijskega branja.” Primerjalna književnost, vol. 44, no. 3, 2021, pp. 1–19.

Objavljeno

2024-05-04

Številka

Rubrike

Tematski sklop