Rak kot telesna ilustracija duševnega stanja: o Marsu Fritza Zorna

Avtorji

  • Vesna Kondrič Horvat

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i1.07

Ključne besede:

švicarska književnost, avtobiografska literatura, Zorn, Fritz: Mars, Muschg, Adolf, bolezen, družbena pogojenost, rak

Povzetek

Razprava analizira delo švicarskega avtorja Fritza Zorna Mars, kultno knjigo sedemdesetih let, v kateri pripovedovalec, mlad učitelj iz bogate meščanske družine, le-to in švicarsko družbo obtožuje za to, da je po dolgotrajni depresiji zbolel za rakom (za katerim je umrl, še preden je knjiga izšla). V objavo je rokopis priporočal – in zanj napisal obsežen predgovor – takrat že renomirani pisatelj Adolf Muschg, ki je samega sebe označil za hipohondra in veliko pisal o psihosomatskih boleznih, za katerimi boleha sodobni človek, saj svojih stisk ne zmore izraziti drugače. Tudi Fritz Zorn svojo bolezen označi kot psihosomatsko. Toda že Muschg pravi, da je bolezen le motivacija za ustvarjanje, cilj pisanja je zanj vedno estetska ambicija, vendar pa brez bolezni morda ne bi pisal. Isto ugotavlja tudi za avtorja knjige Mars, ki jo je treba brati tudi kot literarno delo in ne le kot kritiko. Analiza pokaže, kako Zorn v izrazito avtobiografsko obarvanem zapisu oriše razvoj svoje psihosomatske bolezni. Na koncu samega sebe označi kot »božji karcinom«, do koder so ga pripeljali na videz srečno otroštvo, mladost in prva službena leta. Celotno knjigo lahko razumemo kot vojno napoved zlagani meščanski družbi, katere žrtev so bili tudi Zornovi »ubogi starši«, kot jim pravi sam.

Literatura

Aichinger, Ingrid. »Selbstbiographie«. Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, de Gruyter, 1958, str. 801–819.

Basler, David, in Walter Baumgärtner, ur. Angst und Zorn. »Mars« – zehn Jahre danach. Strapazin, 1986.

Beutler, Maja. Fuss fassen. Zytglogge, 1980.

Burger, Hermann. Die Künstliche Mutter. S. Fischer, 1982.

Dierks, Manfred. Adolf Muschg. Lebensrettende Phantasie. C. H. Beck, 2004.

Enders, Ria. ZORN. Theaterstück nach dem Buch Mars von Fritz Zorn – Uraufführung, premiera 21. 2. 1991, Schauspielhaus-Keller.

Fava, Giovanni A., in Nicoletta Sonino. »Psychosomatic Medicine: Emerging Trends and Perspectives«. Psychother Psychosom, let. 69, 2000, str. 184–197.

Kondrič Horvat, Vesna. »Življenje kot estetska izkušnja v literarnih delih Erice Pedretti«. Primerjalna književnost, let. 46, št. 2, 2023, str. 63–73.

Miholič, Mojca. »Psihosomatske bolezni«. https://www.abczdravja.si/psihologija/psihosomatske-bolezni/. Dostop 6. 9. 2023.

Meerwein, Fritz. »Der letzte Lebensabschnitt eines krebskranken Lehrers«. Angst und Zorn. »Mars« – zehn Jahre danach, ur. David Basler in Walter Baumgärtner, Strapazin, 1986, str. 7–9.

Muschg, Adolf. Literatur als Therapie? Ein Exkurs über das Heilsame und das Unheilbare. Frankfurter Vorlesungen. Suhrkamp, 1981.

Muschg, Adolf. »Zgodba nekega rokopisa«. Fritz Zorn, Mars, predgovor Adolf Muschg, prev. Marko Trobevšek, Modrijan, 2009, str. 7–22.

Statius, Pierre. »‘I Was Educated to Death’. A Reading of Fritz Zorn’s Mars«. Le Télémaque, let. 62, št. 2, 2022, str. 69–82.

Storz, Claudia. Jessica mit Konstruktionsfehlern. Benziger, 1977.

Winnicott, D. W. »Ego Distortion in Terms of True and False Self«. The Maturational Process and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development, International Universities Press, 1960, str. 140–157.

Wolman, Benjamin B. Psychosomatic Disorders. Springer, 1988.

Zorn, Fritz. Mars. S predgovorom Adolfa Muschga. Prev. Marko Trobevšek, Modrijan, 2009.

Zürcher, Urs. »Die Sprache des Zorns«. Literarischer Monat, let. 34, 2018, https://literarischermonat.ch/die-sprache-des-zorns/. Dostop 4. 4. 2024.

Prenosi

Objavljeno

2024-05-04

Številka

Rubrike

Tematski sklop