Izražanje čustva žalosti v sodobnih slikanicah

Avtorji

  • Mateja Pezdirc Bartol

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i1.08

Ključne besede:

otroška književnost, slikanice, ilustracije, čustva, žalost, čustvena pismenost, kognitivna literarna veda

Povzetek

Slikanica je prva knjiga, s katero se srečajo otroci, zato ima izjemno kompleksen vpliv na njihovo estetsko doživljanje, pa tudi na njihov jezikovni, spoznavni, gibalni in čustveni razvoj. Slikanice ponujajo močno orodje za razumevanje lastnih in tujih čustev in so tako pomemben dejavnik pri usvajanju čustvene pismenosti. V prispevku se bom osredotočila na primarno in univerzalno čustvo žalosti, pri čemer me bo zanimalo, kako je žalost izražena skozi interakcijo verbalne in vizualne komunikacije. Analiza izbranih slikanic s tematiko žalosti je pokazala, da jih lahko razdelimo v tri skupine: prve so namenjene otrokom in staršem, ki se soočajo z izgubo bližnjega, druge so namenjene otrokom v predbralnem in začetnem bralnem obdobju in so usmerjene v prepoznavanje in izražanje čustev, tretje pa prinašajo različne odtenke čustvenih stanj, njihovo vizualno branje pa je izrazito odprto in omogoča številne interpretacije, zato presegajo običajnega otroškega naslovnika in so namenjene bralcem vseh starosti.

Literatura

Bednjički Rošer, Barbara. »Z vzgojiteljevo metodično kompetentnostjo do čustvene in bralne pismenosti«. Jezik in slovstvo, let. 68, št. 3, 2023, str. 149–164.

Blažić, Milena Mileva. »Nagrada izvirna slovenska slikanica – priložnost za redefinicijo?« Sodobnost, let. 79, št. 11, 2015, str. 1508–1512.

Dunne, Andrew. »Nenehen pritisk popolnosti, ki veje z družbenih omrežij«. Delo, 23. 6. 2023, str. 19.

Haramija, Dragica, in Janja Batič. Poetika slikanice. Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013.

Igerabide, Juan Kruz. Jona je žalosten. Prev. Barbara Pregelj, Založba Malinc, 2013.

Kavčič, Tina, in Urška Fekonja. »Čustveni razvoj v zgodnjem otroštvu«. Razvojna psihologija, 2. zv., ur. Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič, Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2020, str. 393–412.

Kobal Grum, Darja. Vem, hočem, čutim: kognitivno-motivacijski vidiki čustev. Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2023.

Kobe, Marjana. Pogledi na mladinsko književnost. Mladinska knjiga,1987.

Maclear, Kyo. Virginija Volk. Prev. Tina Mahkota, Založba Zala, 2016.

Mazi, Darka. Luka izgubi očka. Morfemplus, 2021.

Menéndez Ponte, María. Pisani svet čustev. Rokus Klett, 2022.

Mlakar, Ida. Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. Didakta, 2004.

Montecchi, Fabrizio. Gledališki list. Lutkovno gledališče Ljubljana, 2017.

Nikolajeva, Maria. »Verbalno in vizualno. Slikanica kot medij«. Otrok in knjiga, let. 30, št. 58, 2003, str. 5–25.

Nikolajeva, Maria. »Picturebooks and Emotional Literacy«. The Reading Teacher, let. 67, št. 4, 2013/2014, str. 249–254.

Nikolajeva, Maria. »Emotions in Picturebooks«. The Routledge Companion to Picturebooks, ur. Bettina Kümmerling-Meibauer, Routledge, 2018, str. 110–118.

Tan, Shaun. Rdeče drevo. Prev. Vesna Česen, eBesede, 2012.

Velthuijs, Max. Žabec je žalosten. Prev. Tatjana Žener, Mladinska knjiga, 2003.

Zorman, Barbara. »Čustvena nalezljivost. Analiza na primerih izbranih slovenskih slikanic«. Sodobnost, let. 81, št. 11, 2017, str. 1621–1632.

Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Litera, 2017.

Žunkovič, Igor. Zgodbe, ki nas pišejo: izmišljene zgodbe, kako jih beremo in kako nas spreminjajo. Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2022.

Prenosi

Objavljeno

2024-05-04

Številka

Rubrike

Tematski sklop