Zadnji branik evropske romantike: kvantitativna analiza poezije v romunski literarni reviji Convorbiri literare (1867–1916)

Avtorji

  • Vlad Pojoga

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i2.01

Ključne besede:

romunska poezija, evropska romantika, pesniški prevodi, Eminescu, Mihai, Alecsandri, Vasile, Maiorescu, Titu, kvantitativna analiza

Povzetek

Članek predstavi kvantitativno analizo poezije, objavljene v najbolj priljubljeni romunski literarni reviji druge polovice 19. stoletja Convorbiri literare (CL) od njene ustanovitve leta 1867 do leta 1916, ko je Romunija vstopila v prvo svetovno vojno. CL, ki velja za zadnjo večjo literarno revijo evropske romantike, je začela izhajati v času, ko je bila poezija privilegirana zvrst v romunski književnosti. Na svojih straneh je predstavljala tako narodnega pesnika Mihaia Eminescuja kot najvidnejšega romunskega literarnega kritika 19. stoletja Tituja Maiorescuja. Članek indeksira in kvantitativno analizira objavljeno poezijo in podatke, ki jih lahko razumemo kot pesniška omrežja. Rezultati analize podpirajo tezo, da je bilo objavljanje poezije in teoretiziranje o njej sestavni del enega zadnjih državotvornih procesov v Evropi. Iz ARCANUM-ovega digitalnega arhiva z več kot 66.000 stranmi CL so izluščeni in preučeni trije sloji metapodatkov, ki so povezani s poezijo: lokalna produkcija poezije (kdo je objavljal v CL in kdaj ter koliko); tuja produkcija poezije (čigava poezija je bila v CL prevedena v romunščino in kdaj ter od kod so bili avtorji prevodne literature) in mreže vpliva (kateri tujci so bili najpogosteje omenjeni v zvezi z dvema najpopularnejšima romunskima romantičnima pesnikoma, Eminescujem in Vasilom Alecsandrijem). Z odkrivanjem mednarodne mreže avtorjev, ki so bili v središču literarnih razprav v CL, si članek prizadeva očrtati nacionalno shemo relevantnosti, ki velja za romunsko poezijo v drugi polovici 19. stoletja.

Literatura

Anon. “How Do We Happily Marry Statistics and Literature?” Metacritic, vol. 1, no. 1, 2015, pp. 230–248.

Baghiu, Ștefan. “Translations of Novels in the Romanian Culture During the Long Nineteenth Century (1794–1914): A Quantitative Perspective.” Metacritic, vol. 6, no. 2, 2020, pp. 87–106.

Baghiu, Ștefan, et al. “Geografia internă a romanului românesc în secolul al XIX-lea.” Transilvania, no. 1, 2019, pp. 29–43.

Baghiu, Ștefan, et al. “Geografia romanului românesc (1933–1947).” Transilvania, no. 9, 2021, pp. 1–9.

Blakesley, Jacob. “Reading Distantly Poetry Translation: Modern European Poet-Translators.” Sociologies of Poetry Translation, edited by Jacob Blakesley, Bloomsbury Academic, 2018, pp. 197–220.

Cohen, Margaret. The Sentimental Education of the Novel. Princeton University Press, 1999.

Colescu, Leonida. Analiza rezultatelor recensământului general al populației române dela 1899. Bucharest, Institutul Central de Statistică, 1944.

Dović, Marijan, and Jón Karl Helgason. National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative Cults of Writers in Europe. Brill, 2017.

Ferber, Michael, “Introduction.” A Companion to European Romanticism, edited by Michael Ferber, Wiley, 2005, pp. 1–9.

Gonzalez-Blanco, Elena, et al. “Poetry and Digital Humanities Making Interoperability Possible in a Divided World of Digital Poetry.” EADH 2018, https://zenodo.org/records/2203807. Accessed 26 Feb. 2024.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. “Unu remasiagu.” Familia, no. 31, 1871, p. 368.

Hobbs, Andrew. “Five Million Poems, or the Local Press as Poetry Publisher, 1800–1900.” Victorian Periodicals Review, vol. 45, no. 4, 2012, pp. 488–492.

Juvan, Marko. “World Literature in Carniola: Transfer of Romantic Cosmopolitanism and the Making of National Literature.” Interlitteraria, no. 7, 2012, pp. 27–49.

Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. 2nd ed, Pitești, Paralela 45, 2019.

Mihai, Adriana. “The Politics of Online Reproduction of Shakespeare.” Transilvania, no. 8, 2015, pp. 15–21.

Moretti, Franco. “Conjectures on World Literature.” New Left Review, no. 1, 2000, pp. 54–68.

Negruzzi, Iacob. Amintiri din Junimea. Bucharest, Humanitas, 2011.

Nemoianu, Virgil. The Taming of Romanticism. Harvard University Press, 1984.

Neubauer, John. “Introduction.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, vol. 1, edited by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, Johns Benjamins, 2004, pp. 321–324.

Nicolaescu, Mădălina, and Adriana Mihai. “Teaching Digital Humanities in Romania.” CLCWeb, vol. 16, no. 5, 2014, http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss5/15. Accessed 26 Feb. 2024.

Olaru, Ovio. “What Is Digital Humanities and What’s It Doing in Romanian Departments?” Transilvania, no. 5–6, 2019, pp. 30–37.

Patraș, Roxana, et al. “The Splendors and Mist(eries) of Romanian Digital Literary Studies.” Hermeneia, no. 23, 2019, pp. 207–222.

Pojoga, Vlad. “A Survey of Poetry Translations in Romanian Periodicals (1990–2015).” The Culture of Translation in Romania, edited by Maria Sass et al., Peter Lang, 2018, pp. 99–121.

Pojoga, Vlad, et al. “Tehnici digitale pentru analiza romanului românesc.” Transilvania, no. 10, 2019, pp. 9–16.

Sapiro, Gisèle. “Publishing Poetry in Translation: An inquiry into the Margins of the World Book Market.” Sociologies of Poetry Translation, edited by Jacob Blakesley, Bloomsbury Academic, 2018, pp. 23–42.

Terian, Andrei. “Mihai Eminescu: From National Mythology to the World Pantheon.” Romanian Literature as World Literature, edited by Mircea Martin et al., Bloomsbury, 2018, pp. 35–54.

Terian, Andrei. “Big Numbers: A Quantitative Analysis of the Development of the Novel in Romania.” Transylvanian Review, Supplement no. 1, 2019, pp. 55–71.

Terian, Andrei, et al. “Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea.” Transilvania, no. 1, 2019, pp. 17–28.

Ursa, Mihaela. “Is Romanian Culture Ready for the Digital Turn?” Metacritic, vol. 1, no. 1, 2015, pp. 80–97.

Vancu, Radu. Elegie pentru uman: O critică a modernității poetice de la Pound la Cărtărescu. Bucharest, Humanitas, 2016.

Wu, Duncan, editor. A Companion to Romanticism. Blackwell, 1999.

Objavljeno

2024-06-21

Številka

Rubrike

Tematski sklop