Ronsardova in Cowleyjeva pindarjevska oda

Avtorji

  • Vid Snoj

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i2.09

Ključne besede:

starogrška poezija, Pindar, literarna recepcija, pindarjevska oda, Horacij, Ronsard, Pierre de, Cowley, Abraham

Povzetek

Pindar je po vrnitvi na Zahod, ki ga je po koncu antike od grštva ločila jezikovna pregrada, spet dobil status »prvaka lirikov«, kakršnega je imel pri Grkih. V pozni renesansi je najvišja zvrst lirike postala oda, kot so epinikij tudi imenovali že aleksandrijski učenjaki, in njen najimenitnejši zgled Pindarjev epinikij s triadično kitično zgradbo. Ob tem je na recepcijo Pindarjevega pesništva merodajno vplivala pesem, v kateri je Horacij Pindarja upodobil kot divjo gorsko reko in mu tako dal podobo metričnega divjaka. V ljudskem jeziku je pindarjevsko odo s triadično zgradbo uveljavil Pierre de Ronsard, s čimer si je prislužil trajno mesto v francoski in evropski literarni zgodovini. Prijel se ga je sloves francoskega Pindarja. Pindarjevske ode so začeli pisati po Ronsardovem zgledu, ne da bi Pindarja poznali iz prve roke, in Ronsardova oda je segla tudi v Anglijo. Vendar mejnik v angleškem pindariziranju pomenijo »Pindarjevske ode« Abrahama Cowleyja, za katere sta značilni zrahljana metrika in svoboda preskakujoče misli. S prevajanjem Pindarja in pesnjenjem po njegovem »entuziastičnem načinu« je Cowley med svojimi rojaki sprožil modo iregularnih pindarjevskih od, to modo pa je čez čas zajezil William Congreve s popolnoma nasprotno podobo vélikega grškega lirika. V njej se Pindar kaže kot povsem regularen pesnik, čigar metrika se sklada s sovisnostjo njegovih misli.

Literatura

Bowra, Cecil M. Pindar. Clarendon Press, 1964.

Callimachus. Hecale / Hymns / Epigrams. Loeb 129, grški izvirnik z angleškim prevodom, Harvard University Press, 2022.

Congreve, William. »A Discourse on the Pindarique Ode«. Complete Works, Delphi, 2018, str. 144–148.

Cowley, Abraham. Poems: Miscellanies, The Mistress, Pindarique Odes, Davideis, Verses Written on Several Occasions, izd. A. R. Waller, Cambridge University Press, 1905.

Curtius, Ernst Robert. Evropska literatura in latinski srednji vek. Prevod Tomo Virk, LUD Literatura, 2002.

D'Angour, Armand. »Horace’s ‘Victory Odes’: Artifices of Praise«. Bulletin of the Institute of Classical Studies, Supplement, let. 112, 2012, str. 57–71.

Dionysius of Halicarnassus. Critical Essays I: On Literary Composition. Loeb 466, grški izvirnik z angleškim prevodom, Harvard University Press, 2007.

Du Bellay, Joachim. Œuvres complètes: La défense & illustration de la langue françoise suivi de l’Olive et quelques autres œuvres poétiques. Zv. 1, izd. Léon Séché, Revue de la Renaissance, 1903.

Dryden, John. »Preface Concerning Ovid’s Epistles«. Complete Works, Delphi, 2013, str. 1006–1016.

Fitzgerald, William. Agonistic Poetry: The Pindaric Mode in Pindar, Horace, Hölderlin, and the English Ode. University of California Press, 1987.

Freis, Richard. »The Catalogue of Pindaric Genres in Horace ‘Ode’ 4.2«. Classical Antiquity, let. 2, št. 1, 1983, str. 27–36.

Gasparov, Mihail Leonovič. Očerk istorii evropejskogo stiha. 2. izd., Fortuna Limited, 2003.

Graf, Fritz. Apollo. Routledge, 2008.

Hamilton, John T. Soliciting Darkness: Pindar, Obscurity, and the Classical Tradition. Harvard University Press, 2003.

Highet, Gilbert. The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature. Oxford University Press, 2015.

Horace. Odes and Epodes. Loeb 33, latinski izvirnik z angleškim prevodom, Harvard University Press, 2004.

Horace. Satires. Epistles. The Art of Poetry. Loeb 194, latinski izvirnik z angleškim prevodom, Harvard University Press, 1989.

Irigoin, Jean. Histoire du texte de Pindar. C. Klincksieck, 1952.

Johnson, Samuel. The Lives of the English Poets. Zv. 1, izd. Roger Lonsdale, Oxford University Press, 2006.

Jonson, Ben. The Workes of Benjamin Jonson. Zv. 2, Meighen 1640.

Krummacher, Hans-Henrik. Lyra. Studien zur Theorie und Geschichte der Lyrik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Walter de Gruyter, 2013.

Milton, John. Complete Shorter Poems. Izd. Stella P. Revard, Willey-Blackwell, 2009.

Minturnus, Antonius Sebastianus. De poeta, ad Hectorem Pignatellum, Vibonensium Ducem, Libri sex. Apud Franciscum Rampazetum, 1559.

Moffitt, John F. Inspiration: Bacchus and the Cultural History of a Creation Myth. Brill, 2005.

Ovidij Naso, Publij. Metamorfoze. Izbor. Prevod Kajetan Gantar, Mladinska knjiga, 1977.

Quintilian. The Orator’s Education. Loeb 126, latinski izvirnik z angleškim prevodom, Harvard University Press, 2001. (Slovenski prevod: Šola govorništva. Prevod Matjaž Babič, Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2015.)

Platon. Zbrana dela. Zv. 1, prevod Gorazd Kocijančič, Mohorjeva družba, 2004.

Revard, Stella P. Pindar and the Renaissance Hymn-Ode: 1450–1700. Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2001.

Ronsard, Pierre de. Œuvres complètes. Zv. 2, izd. Prosper Blanchemain, P. Jannet, 1857.

Schmid, Erasmus, izd. Pindarou Periodos, hoc est Pindari Olympionikai, Pythionikai, Nemeonikai, Isthmionikai. Wittenberg, 1616.

Schmitz, Thomas. Pindar in der französischen Renaissance. Studien zu seiner Rezeption in Philologie, Dichtungsstheorie und Dichtung. Vandenhoeck & Ruprecht, 1993.

Senegačnik, Brane, prev. Slavospevi in izbrani fragmenti, Pindar, Družina, 2013.

Snell, Bruno, in Herwig Maehler, izd. Pindari carmina cum fragmentis. Epinicia. Zv. 1, B. G. Teubner, 1980.

Snell, Bruno, in Herwig Maehler, izd. Pindari carmina cum fragmentis. Fragmenta. Indices. Zv. 2, B. G. Teubner, 1975.

Wilson, Penelope. »Pindar and English Eighteenth-Century Poetry«. Bulletin of the Institute of Classical Studies, Supplement, let. 112, 2012, str. 157–168.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-21

Številka

Rubrike

Razprave