Fragment »Cura pastoralis« iz Arhiva Republike Slovenije: povsem drugačna zgodba

Avtorji

  • Anke Lenssens

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i2.10

Ključne besede:

krščanska književnost, srednjeveški rokopisi, 9. stol., fragmenti, Gregor Veliki, Paterij iz Brescie, Lathcen: Ecloga, Trbovlje, Freising

Povzetek

Fragment »Cura pastoralis« je najstarejši rokopisni odlomek na Slovenskem in se hrani v Arhivu Republike Slovenije pod številko AS 1073, II–1r. Sestavljen je iz enega bifolija. Ena stran je zelo poškodovana, saj je bil fragment nekoč uporabljen za vezavo knjige, ki je med letoma 1669 in 1704 služila kot poročna knjiga mesta Trbovlje. Matično knjigo še vedno hranijo v Nadškofijskem arhivu v Mariboru. Bifolium je katalogiziran kot fragment rokopisa iz 9. stoletja, ki vsebuje »Cura pastoralis« Gregorja Velikega. Vendar pa se je po temeljiti raziskavi izkazalo, da gre v resnici za del dela Paterija iz Brescie, prvega tajnika Gregorja Velikega, ki je morda luč sveta ugledalo v freisinškem skriptoriju. Med odlomkom in najstarejšim celotnim rokopisom na Slovenskem, Latchenovo Eclogo, ki je nastala v istem obdobju, in sicer ob koncu prve polovice 9. stoletja, je nekaj fizičnih in vsebinskih podobnosti.

Literatura

Aris, Marc-Aeilko. “Notker Balbulus.” Neue Deutsche Biographie, 19th ed., edited by Franz Menges, Duncker & Humblot, 1999, p. 362.

Blaznik, Pavle. Zemljiška gospostva v območju freisinške dolenjske posesti. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1958.

Boudinhon, Auguste. “Notaries.” The Catholic Encyclopedia: An International Work of Reference on the Constitution, Doctrine, Discipline, and History of the Catholic Church, vol. 11, edited by Charles George Herbermann, New York, The Encyclopedia Press, pp. 222–223.

Castaldi, Lucia. “Lathcen.” La trasmissione dei testi latini del Medioevo, edited by Lucia Castaldi and Paolo Chiesa, Sismel, 2012, pp. 374–387.

Castaldi, Lucia, and Fabrizio Martello. “Tempera quasi aurum: origine, redazione e diffusione del ‘Liber testimoniorum’ di Paterio.” Filologia mediolatina. Rivista della Fondazione Ezio Franceschini, vol. 18, 2011, pp. 23–107.

Étaix, Raymond. “Le Liber testimoniorum de Paterius.” Revue des sciences religieuses, vol. 32, no. 1, 1958, pp. 66–78.

Golob, Nataša. “Karolinški fragment ‘Cura pastoralis’.” Arhivi, vol. 25, no. 1, 2002, pp. 277–281.

Golob, Nataša. “Srednjeveški pergamentni fragmenti v knjižnih vezavah.” Zgodovinski časopis, vol. 71, 2017, pp. 70–104.

Golob, Nataša. Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti: Arhiv Republike Slovenije. Arhiv Republike Slovenije, 2018.

Gregorius I and Marc Adriaen. [S. Gregorii Magni] Moralia in Iob: libri I–X / Cura et studio Marci Adriaen. Brepols, 1979.

Gregorius I and Marc Adriaen. [S. Gregorii Magni] Moralia in Iob: libri XI–XXII / Cura et studio Marci Adriaen. Brepols, 1979.

von Hefele, Karl Joseph. Conciliengeschichte. Dritter Band (zweiter Auflage). Freiburg im Breisgau, Herder’sche Verlagshandlung, 1877.

Kos, Milko. “Ljubljanski rokopis Lathcenove ‘Ecloga de moralibus in Job’.” Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede, vol. 2, 1925, pp. 289–302.

Lathcen and Marc Adriaen. Egloga, quam scripsit Lathcen filius Baith de Moralibus Iob quas Gregorius fecit. Corpus Christianorum Series Latina vol. 145. Brepols, 1969.

Martello, Fabrizio. “Paterius.” La trasmissione dei testi latini del Medioevo, edited by Lucia Castaldi and Paolo Chiesa, Sismel, 2012, pp. 431–446.

Mass, Josef. Das Bistum Freising in der späten Karolingerzeit. Seitz und Höfling, 1969.

Migne, Jacques-Paul. Patrologiae cursus completus …: Series latina, Volume 131. Paris, Garnier fratres, 1857.

Migne, Jacques-Paul. Patrologiae cursus completus …: Series latina, Volume 75. Paris, Garnier fratres, 1862.

Migne, Jacques-Paul. Patrologiae cursus completus …: Series latina, Volume 77. Paris, Garnier fratres, 1862.

Migne, Jacques-Paul. Patrologiae cursus completus ...: Series latina, Volume 79. Paris, Garnier fratres, 1862.

Rudy, Kathryn. Piety in Pieces: How Medieval Readers Customized Their Manuscripts. Open Book Publishers, 2016.

Sickel, Theodor. Diplomata regum et imperatorum Germaniae. Bd. 2, Tl. 1. Die Urkunden Otto des II. (Ottonis II. Diplomata). Hannover, Hahn, 1888.

Štih, Peter, Vasko Simoniti and Peter Vodopivec. Slovenska zgodovina: družba—politika—kultura. Inštitut za novejšo zgodovino, 2008.

Weiss, Karl Theodor, and Wisso Weiss. Handbuch der Wasserzeichenkunde. VEB Fachbuchverlag, 1962.

Objavljeno

2024-06-21

Številka

Rubrike

Razprave