Evropski vplivi v dramatiki slovenske moderne

  • Janko Kos
Ključne besede: dramatika slovenske moderne (I. Cankar, A. Funtek, L. Kraigher, E. Kristan, O. Župančič) in evropska dramatika (A. Dumas sin, N. V. Gogolj, M . Gorki, H. Ibsen, G. Hauptmann, M. Maeterlinck, W. Shakespeare, O. Wilde)

Povzetek

Razprava raziskuje slovensko dramatiko v obdobju moderne prek evropskih vplivov, ki so opazni v njenih osrednjih delih, da bi jih s tem natančneje določila po literarnosmerni sestavi, pa tudi po zvrstni in stilni orientaciji. S tega stališča analizira najprej Finžgarjeve ljudske igre, razlaga Ibsenov oziroma Strindbergov vpliv na Kristanova, Kraigherjeva in Funtkova dela, nato pa se posveti zapleteni primerjalni problematiki Cankarjevih dram. Ob vsaki igri posebej zarisuje možne vplive Dumasa sina, Ibsena, Gogolja, Shakespeara, Maeterlincka, Hauptmanna, Gorkega, Wilda in drugih, ob tem pa še plasti realizma, naturalizma, nove romantike, dekadence in simbolizma v njihovi vsebinsko-formalni sestavi. Sklene s pretresom vplivov v Župančičevi Veroniki Deseniški (Shakespeare, Hebbel, Maeterlinck), kar ji je izhodišče v problem postromantike, nove romantike in simbolizma v tem delu.
Objavljeno
2015-10-25
Rubrike
Razprave