Kosovelov konstruktivizem – kritika pojma

  • Lado Kralj
Ključne besede: literarnozgodovinska študija o Kosovelovem konstruktivizmu v zbirki Integrali, kritika pojma konstruktivizem, futurizem

Povzetek

Kosovel je svojo liriko, ki jo je A. Ocvirk leta 1967 izdal z naslovom Integrali '26, označeval za konstruktivistično, a dosedanje raziskave niso mogle najti prepričljivih dokazov, s katerimi bi podprle takšno uvrstitev. Pričujoča raziskava ugotavlja, da gre v tej liriki za sinkretičen spoj: v strukturni podlagi se konvergentno prepletajo simbolistične in ekspresionistične prvine, nanjo so divergentno nanesene dadaistične in nadrealistične, predvsem pa močne futuristične. Za zadnje tri je Kosovel našel spodbudo v Micićevi reviji Zenit (Zagreb, 1921–23; Beograd, 1924–26), posebej za futuristične v revialni in knjižni publicistiki italijanskih futuristov v Trstu in Gorici. Gre za postopek, ki ga je F. T. Marinetti imenoval parole in libertà. Kosovel se je, podobno kot drugi primorski Slovenci, izogibal izrazu »futurizem« zato, ker so futuristične zveze s fašizmom žalile njegov nacionalni ponos.
Objavljeno
2015-10-25
Rubrike
Razprave