Nasprotja ob Trubarju v starejši slovenski literarni zgodovini

  • Darko Dolinar
Ključne besede: literarnozgodovinska recepcija Trubarja na Slovenskem od konca 18. st. do srede 20. st.

Povzetek

Članek na več nivojih pregleduje potek literarnozgodovinske recepcije Primoža Trubarja od konca 18. do srede 20. stoletja. Najprej ugotavlja, kako in kdaj je napredovalo poznavanje Trubarjeve biografije in bibliografije. Ta material je bil vsakokratno izhodišče za različne literarno- in kulturnozgodovinske interpretacije. Na začetku je bil pri vseh v ospredju Trubarjev pomen za razvoj slovenskega jezika in književnosti. V 2. polovici 19. stoletja so se interpretacije in vrednostne ocene razhajale, ker so upoštevale predvsem vidik Trubarjeve religiozno-nazorske opredelitve. V 1. polovici 20. stoletja je spet prevladala pozitivna recepcija, ki je postavila v ospredje zgodovinski pomen Trubarja za razvoj nacionalne literature in nacionalne zavesti. Nihanje literarnozgodovinske recepcije v pozitivno ali negativno smer je povezano s sočasnimi idejnimi tokovi, pri katerih je bila udeležena tudi literarna veda.
Objavljeno
2015-11-01
Rubrike
Razprave