Evropski vplivi v literaturi mladoslovencev

  • Janko Kos
Ključne besede: elementi razsvetljenstva v literaturi mladoslovencev (Erjavec, Levstik, Mencinger, Trdina, Jenko, Stritar, Gregorčič), elementi razsvetljenstva v slovenski pozni romantiki, postromantiki in zgodnjem realizmu

Povzetek

Prvi del razprave zasleduje razsvetljenske tokove v pripovedništvu t. i. mladoslovencev v 50. in 60. letih 19. stoletja. Ob analizi del J. Trdine. F. Erjavca, J. Mencingerja in F. Levstika ugotavlja, da so iz razsvetljenstva prevzemali posamezne motivno-tematske zglede, zvrstne vzorce, elemente literarno-estetskih programov ter socialnih in moralnih ideologij. Drugi del razprave s podobnih vidikov analizira poezijo S. Jenka, J. Stritarja in njegovih epigonov ter S. Gregorčiča. Na vsem obravnavanem literarnem območju se pojavljajo elementi razsvetljenstva v različnih medsebojnih razmerjih in v različnih sinkretičnih povezavah z elementi predromantike, romantike, postromantike in tudi zgodnjega realizma.
Objavljeno
2015-11-01
Rubrike
Razprave