Iz zgodovine komparativistike na Slovenskem

  • Darko Dolinar
Ključne besede: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, primerjalna literarna veda, zgodovinski prikaz, Schissel von Fleschenberg, Otmar

Povzetek

Predavanja iz primerjalne književnosti so se v Ljubljani začela v študijskem letu 1925–26. Vendar je bila že ob ustanavljanju univerze leta 1919 na filozofski fakulteti načrtovana tudi katedra »za splošno slovstvo in slovstveno teorijo«. V prvem študijskem letu 1919–20 je fakulteta predlagala, naj to katedro zasede dr. Otmar Schissel, univerzitetni svet ga je izvolil za izrednega profesorja, vendar prosvetno ministrstvo v Beogradu izvolitve ni potrdilo. Članek obravnava priprave za ustanovitev katedre in opisuje kandidatovo znanstveno delo, strokovne in kulturnopolitične nazore.
Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave