Funkcije metafor v literarnem delu

  • Darja Pavlič

Povzetek

Članek po pregledu glavnih razvojnih stopenj v teorijah metafore predlaga tipologijo, po kateri imajo metafore v literarnem delu tematsko funkcijo (sooblikujejo njegove teme), tekstno funkcijo (so relevantne za notranjo zgradbo dela) in stilno funkcijo.

Literatura

BLACK, Max: Models and Metaphors. New York, 1962.

FRIEDRICH, Hugo: Struktura moderne lirike. (Prevedel Darko Dolinar). Ljubljana, 1972.

FURNISS, Tom in BATH, Michael: Reading Poetry. London, 1996.

HENRY, Albert: Métonymie et métaphore. Pariz, 1971.

KANTE, Božidar: Metafora in kontekst. Ljubljana, 1996.

KOS, Janko: Očrt literarne teorije. Ljubljana, 1983.

MEAD, Gerald: The Surrealist Image: A Stylistic Study. Berne, Frankfurt ob Majni, Las Vegas, 1978.

NOVAK POPOV, Irena: /em>Lirika Edvarda Kocbeka – ustvarjalni vidiki pomenske figurativnosti. (Doktorska disertacija). Ljubljana, 1994.

RICHARDS, I. A.: Filozofija retorike. (Prevedel Aleksandar Spasić). Novi Sad, 1988.

RICOEUR, Paul: Živa metafora. (Prevedla Nada Vajs). Zagreb, 1981.

SOERENSEN, Bengt Algot: Allegorie und Symbol. Texte zur Theorie des dichterischen Bildes im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Frankfurt ob Majni, 1972.

UEDING, Gert in STEINBRINK, Bernd: Grundriss der Rhetorik. (3. izdaja). Stuttgart, 1994.

WEINRICH, Harald: »Semantik der kühnen Metapher.« V: Theorie der Metapher. (Ur. Anselm Haverkamp). Darmstadt, 1983.

Objavljeno
2017-04-15