Pariška leta Antona Ocvirka

  • Tone Smolej
Ključne besede: slovenska literarna veda, primerjalna književnost, literarni zgodovinarji, Ocvirk, Anton, Pariz, biografije

Povzetek

Članek obravnava obdobje (1931/32 in 1932/33), ki ga je Anton Ocvirk, kasnejši utemeljitelj primerjalne literarne vede na Slovenskem, preživel kot podiplomski študent v Parizu. Najprej oriše, tudi s pomočjo doslej še neobjavljene korespondence, Ocvirkove stike s francoskimi pisatelji in ruskimi intelektualci, nato pa se posveti njegovemu študiju na Collège de France pri Paulu Hazardu.

Literatura

Duhamel, Georges. Le livre d’amertume. Extraits du journal de Blanche et Georges Duhamel présenté et annoté par Bernard Duhamel. S. l.: Mercure de France, 1984.

Fischer, Manfred S. Nationale Images als Gegenstand Vergleichender Literaturgeschichte. Untersuchungen zur Entstehung der komparativistischen Imagologie. Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1981. (Aachner Beiträge zur Komparativistik 6).

Gide, André. Journal II (1926–1950). Edition établie, présentée et annotée par Martine Sagaert. Paris: Gallimard, 1997. (Bibliothèque de la Pléiade).

---. Retour de l’U.R.S.S. Paris: Gallimard, 1936.

---. Vatikanske ječe. Prevedel in uvod napisal Anton Ocvirk. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1934. (Mojstri in sodobniki 8).

Hazard, Paul. »Michelet, Quinet, Mickiewicz et la Vie intérieure du Collège de France de 1838 à 1852.« Le Collège de France (1530–1930). Livre jubilaire composé à l’occasion de son quatrième centenaire. Paris: Les presses universitaires de France, 1932. 264–276.

Hazard, Paul. Kriza evropske zavesti (1680–1715). Ljubljana: DZS, 1959. (Kultura in zgodovina).

Kranjc, Franjo. »Predavanje Antona Ocvirka na Collège de France«. Jutro 14.74 (1933): 3.

Madray-Lesigne, Françoise. »Tesnière et la Slovénie à travers la correspondance«. Linguistica 34 (1994): 243–249.

Ocvirk, Anton. »Aleksej Remizov ali skrivnost človekove usode in sveta«. Ljubljanski zvon 52 (1932): 545–554, 599–606, 704–710.

---. »La pensée européenne du XVIe au XVIIIe siècle et la littérature slovène«. Revue de littérature comparée 14 (1934): 96–107. Tudi »Evropska misel od 16. do 18. stoletja in slovenska književnost«. Miscellanea. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1984. 201–214.

---. Literarna teorija. Ljubljana: DZS, 1978. (Literarni leksikon 1).

---. »Lucien Tesnière in kritike o njegovi knjigi Oton Župančič. I«. Ljubljanski zvon 53 (1933): 552–557.

---. »Paul Hazard in primerjalna književnost«. Ljubljanski zvon 53 (1933): 321–334.

---. »Pisma z Montparnassea. IV«. Ljubljanski zvon 52 (1932): 370–372.

---. »Pogovori«. Miscellanea. Ljubljana: DZS, 1984.

---. Razgovori. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1933. (Slovenske poti IX–X).

Saintville, G. »Bibliographie de Paul Hazard.« Revue de littérature comparée 20 (1946): 99–153.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave