Višnjeva repatica Vladimirja Levstika med Gogoljem, Cankarjem in francoskimi feljtonisti

  • Florence Gacoin-Marks
Ključne besede: slovenska književnost, Levstik, Vladimir, Višnjeva repatica, literarni vplivi, realizem, Gogolj, Nikolaj Vasiljevič, Revizor, Cankar, Ivan, Za narodov blagor, Dumas, Alexandre, Grof Monte Cristo, Balzac, Honoré de

Povzetek

Avtorica se ukvarja z genezo Levstikove Višnjeve repatice v evropskem kontekstu. Poleg tematskega vpliva Gogolja, Cankarja in Dumasa raziskuje še sorodnost med literarnimi postopki v Levstikovem romanu in v delih francoskih feljtonistov.

Literatura

Balzac, Honoré de. Oče Goriot. Prev. Oton Župančič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987.

Cankar, Ivan. »Anton Aškerc.« Ljubljanski zvon 16 (1896): 623–627, 747–751.

---. Pisma 1. Zbrano delo. 26. knjiga. Ur. Jože Munda. Ljubljana: Državna založba

Slovenije, 1970.

---. Pisma 3. Zbrano delo. 28. knjiga. Ur. Jože Munda. Ljubljana: Državna založba

Slovenije, 1973.

---. Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Zbrano delo. 4. knjiga. Ur. Dušan Moravec. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968.

---. Za narodov blagor. Zbrano delo. 3. knjiga. Ur. Dušan Moravec. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1967.

Cankar, Izidor. Obiski. Ljubljana: Nova založba, 1920.

Čuk, Metka. Cankarjev Za narodov blagor in Gogoljev Revizor. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 1978–1979.

Del Lungo, Andrea. »Pour une poétique de l'incipit.« Poétique 24 (1993): 131–152.

Dumas, Alexandre. Grof Monte Cristo. Prev. Ivan Črnagoj. Maribor: Obzorja, 1968.

Gogolj, Nikolaj Vasiljevič. Revizor. Prev. Ivan Prijatelj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1956.

Grdina, Igor. »Vladimir Levstik v času in prostoru.« Hilarij Pernat. Vladimir Levstik. Maribor: Obzorja, 1995. 209–318.

Kos, Janko. Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS, 1992.

---. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Kralj, Vladimir. »Ivan Cankar – Za narodov blagorNaša sodobnost 7 (1959): 90–94.

Kreft, Bratko. »Cankar in ruska književnost.« Slavistična revija 17 (1969): 69–98.

Levstik, Vladimir. Gadje gnezdo. Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg, 1923. 5–9.

---. »Jens Peter Jacobsen.« Ljubljanjski zvon 26 (1906): 658–664, 713–721

---. »Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Ivan Cankar. Farsa v treh aktih. O delu in o kritiki.« Ljubljanski zvon 27 (1907): 126.

---. »Slovenskim prelagateljem.« Slovan 6 (1908): 64.

---. Višnjeva repatica. Ljubljana: Zvezna tiskarna, 1920.

Lukács, Georg. Teorija romana. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Literatura, 2000.

Mahnič, Joža. Zgodovina slovenskega slovstva. 5. knjiga. Ljubljana: Slovenska matica, 1964.

Novak, Vlado. »Književno delo Vladimira Levstika.« Celjski zbornik. Celje: Kulturna skupnost občine [itd.], 1958. 98–106.

Pivec, Polona. Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Gogoljev Revizor. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 1979.

Slodnjak, Anton. Obrazi in dela slovenskega slovstva. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.

Smolej, Tone. »Раскольников и словенская литература.« Филологические заметки. Выпуск 2. 1. knjiga. Perm – Ljubljana, 2003. 107–113.

Šepetavec, Anton. Pisatelj Vladimir Levstik v prvem desetletju 20. stoletja. Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2000.

Tavčar, Meta. »K novi izdaji Višnjeve repaticeVišnjeva repatica. Vladimir Levstik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 551–560.

Zadravec, Franc. Zgodovina slovenskega slovstva. 5. knjiga. Maribor: Obzorja, 1972.

Zadravec, Franc. »Slovenska satira v dvajsetem stoletju.« Slavistična revija 21 (1973): 149–185.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave