Drevo in ovijalka: Prilika o razmerju med poezijo in teorijo

  • Boris A. Novak
Ključne besede: književnost – drevo, literarna teorija – ovijalka, poezija – poiesis, poetika, Paul Valéry

Povzetek

Prispevek je razdeljen na tri poglavja. V prvem se je avtor naslonil na razsvetljensko priliko, ki pooseblja književnost z drevesom in teorijo z ovijalko, ki raste okrog drevesa. Drugo poglavje je posvečeno Paulu Valéryju, ki je oživil starogrško pojmovanje poezije in poetike. V tretjem poglavju avtor razgrinja svojo izkušnjo »dvoživke« – pesnika, ki je obenem profesor.

Literatura

Juvan, Marko – Kernev Štrajn, Jelka. »Koncept kolokvija / The Concept of the Colloquium.« Teoretsko-literarni hibridi: O dialogu literature in teorije / Hybridizing Theory and Literature: On the Dialogue between Theory and Literature. Ur. M. Juvan – J. Kernev Štrajn. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2005. 6–10.

Novak, Boris A. »Valéryjev paradoks.« Po-etika forme. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997. 156–191.

Todorov, Tzvetan. »Valéryjeva 'poetika'.« Iz francoščine prevedel Boris A. Novak. Nova revija 11.123–124 (1992): 759–762.

Valéry, Paul. Œuvres I. Ur. Jean Hytier. Pariz: Gallimard, 1957. (Bibliothèque de la Pléiade).

Valéry, Paul. Œuvres II. Ur. Jean Hytier. Pariz: Gallimard, 1960. (Bibliothèque de la Pléiade).

Valéry, Paul: »Pismo o Mallarméju.« V: »Hommage à Mallarmé.« Prevedel Boris A. Novak. Nova revija 6.61–62 (1987): 711–716.

Valéry, Paul. »Pesnikova beležnica.« Prevedel Boris A. Novak. Nova revija 11.123–124 (1992): 754– 758.

Valéry, Paul. Lirika. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. (Lirika 73). [Kot spremna beseda je objavljena študija »Valéryjev paradoks«, str. 116–164].

Objavljeno
2017-09-27