Misterij čistega v romanu Pastorala Vlada Žabota

  • Vesna Mojsova Čepiševska
Ključne besede: slovenska književnost, slovenski roman, Žabot, Vlado, Pastorala, estetika grdega

Povzetek

Prispevek se ukvarja z dvojnostjo (privlačnostjo in odbojnostjo) fenomena nečistega/grdega/gnusnega v romanu Vlada Žabota Pastorala. Pri tem se opre na teoretsko razpravo Sanitarna enigma Jasne Koteske in njeno revizijo koncepta »abjekta« Julije Kristeve.

Literatura

Anastasova Škrinjarić, Nina. »Kult kon životnite.« Slovenski panteon. Skopje: Menora, 2004. 101–115.

Arsić, Branka. »Šta sve telo može da radi.« Ženske studije. Beograd: Centar za ženske studije, 1995.

– – –. »Telo knjige i značenje žene.« Žene, slike, izmišljaji. Beograd: Centar za ženske studije, 2000.

Bjelić, Dušan I. (Dusan I. Bjelic). »The Balkans and the ‘History of Shit’.« Eurozine, 06. 11. 2004. http://www.eurozine.com/article/2004-06-11-bjelic-en.html.

Douglas, Mary (Meri Daglas). Čisto i opasno. Analiza pojmova prljavštine i tabua. Beograd: Biblioteka XX vek, 2001.

Freud, Sigmund (Sigmund Frojd). »Nelagodnost u kulturi.« Iz kulture i umetnosti. Novi Sad: Matica srpska, 1969.

Gros, Elisabeth (Elizabet Gros). Nedofatni tela. Skopje: Makedonska kniga, 2003.

Eagleton, Terry (Teri Iglton). Literaturni teorii. Skopje: Tera magika, 1996.

Koteska, Jasna. Sanitarna enigma. Skopje: Templum, 2006.

Kristeva, Julia. Powers of Horror. An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982.

– – – (Julija Kristeva). Tokati i fugi za drugosta. Skopje: Templum, 2005.

Mojsieva Guševa, Jasmina. Čingovata apartna poetika. Skopje: Institut za makedonska literatura, 2001.

Vražinovski, Tanas. »Konj.« Rečnik na narodnata mitologija na Makedoncite. Skopje: Matica makedonska, 2000. 233–235.

Žabot Vlado. Pastorala. Celovec – Salzburg: Wieser, 1994.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave