Kompleksnost v literaturi

  • Philippe Daros
Ključne besede: literarna teorija, mimesis, branje, spoznavna teorija

Povzetek

Aristotelska mimesis je tu na novo opredeljena kot kompleksno delovanje, tako z gledišča »mimetičnega delovanja« sámega kot tudi z gledišča bralnega dejanja. Ta dvojna oblika kompleksnosti je značilna za številne romane zadnjih tridesetih let, zlasti v načinu predstavljanja zgodovine 20. stoletja, o kateri govorijo.

Literatura

Barthes, Roland. S/Z. Pariz: Seuil, 1970. (Collection Tel Quel).

Bersani Leo. »Le réalisme et la peur du désir.« Littérature et réalité. Pariz: Seuil, 1982. 47–80.

Bessière, Jean. Principes de la théorie littéraire. Pariz: PUF, 2005.

Derlon, Brigitte. »Des ‘fétiches à clous’ au Grand verre de Duchamp. Une nouvelle théorie anthropologique de l’art.« Le débat. Le moment du quai Branly. Pariz: Gallimard, 2007. (Revue Le Débat, 147)

Perret, Catherine. Les porteurs d’ombre : Mimésis et modernité. Pariz: Belin, 2001. (L’extrême contemporain).

Kertész, Imre. A nyomkereso. Hamburg : Rowolhlt Taschenbuch Verlag Gmbh, 1998. (Le chercheur de traces, iz madžarščine prevedla Natalia Zaremba-Huzsvai in Charles Zaremba. Actes Sud, 1998.)

Rancière, Jacques. Le spectateur engagé. Pariz: La fabrique éditions, 2008.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave