Novi pristopi, stare zablode. Primerjalna zgodovina literatur v evropskih jezikih

Avtorji

  • Tomo Virk

Ključne besede:

primerjalna literarna veda, evropske književnosti, literarna zgodovina, romantika, evropocentričnost

Povzetek

Članek v obliki »študije primera«, namreč zbornika Romantic Prose Fiction, jemlje v pretres osrednjo zbirko mednarodne komparativistike Primerjalna zgodovina literatur v evropskih jezikih. Ugotavlja, da so težave, ki spremljajo ta več desetletni projekt, dveh vrst: konceptualne in ideološke (oziroma pragmatične). Največjo oviro za uspešno izvajanje projekta po avtorjevem mnenju pomenita prevladujoči zahodnocentrizem in konceptualna negotovost. Članek nakazuje, kako bi bilo obe oviri mogoče preseči.

Literatura

Dović, Marijan. »Slovenska literarna kultura v okviru Vzhodne Srednje Evrope: post-nacionalna perspektiva.« Primerjalna književnost 31.2 (2008): 159–169.

Esterhammer, Angela. »Romantic Prose Fiction«. Literary Research 25 (2009): 51–57.

International Postmodernism. Ur. Hans Bertens in Douwe Fokkema. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1997. (Comparative History of Literatures in European Languages XI)

Juvan, Marko. »Slavistika, komparativistika, Slovani in Srednja Evropa«. Primerjalna književnost 27.2 (2004): 131–138.

Koron, Alenka. »O topografskih vidikih Zgodovine literarnih kultur Vzhodne Srednje Evrope«. Primerjalna književnost 31.2 (2008): 170–177.

Kos, Janko. Literarne tipologije. Ljubljana: DZS, 1990. (Literarni leksikon; 34)

– – –. Predromantika. Ljubljana: DZS, 1987. (Literarni leksikon; 31)

Myszor, Frank. The Modern Short Story. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. (Contexts in Literature)

Nonfictional Romantic Prose. Ur. Steven P. Sondrup, Virgil Nemoianu, v sodelovanju z Geraldom Gillespiejem. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004. (Comparative History of Literatures in European Languages XVIII)

Pospíšil, Ivo. »Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine«. Primerjalna književnost 31.2 (2008): 137–148.

Remak, H. H. Henry. »General Preface to All Volumes Published as part of the Comparative History«. V: Romantic Irony. Ur. Frederic Garber. Budimpešta: Akadémiai kiadó, 1988. (Comparative History of Literatures in European Languages VIII). 5–6.

Romantic Prose Fiction. Ur. Gerald Gillespie, Manfred Engel, Bernard Dieterle. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. (Comparative History of Literatures in European Languages XXIII)

Virk, Tomo. »Problem vrstnega razlikovanja v kratki prozi«. Slavistična revija 52.3 (2004): 279–293.

Prenosi

Objavljeno

2017-10-09

Številka

Rubrike

Razprave