Byron in svetovljanstvo

Avtorji

  • Angela Esterhammer

Ključne besede:

romantika, kozmopolitizem, kulturna identiteta, angleška poezija, Byron, George Gordon Noel

Povzetek

Razprava proučuje, koliko lahko sodobni diskurzi o svetovljanstvu prispevajo k branju Byrona kot izseljenskega pesnika in, splošneje, h konceptu romantičnega svetovljanstva. Sodobne razprave o Byronu so se začele ukvarjati z ironično povezanostjo jezikov in idiomov in tematiko usvajanja jezika v izrazito mednarodni pesnitvi Don Juan (1818–1824). Pozorno prebiranje dogajanja v spevih 2, 3 in 4, ki upesnjujejo razmerje španskega Juana z grško deklico Haidee, razkriva Byronovo rabo idiomov, narečij in kod, ki umeščajo govorca, pripovedovalca in pesnika različno, glede na različno občinstvo. Čeprav don Juanova srečavanja s tujimi jeziki, okolji, hrano, obleko in vedenjem postanejo pozneje v pesnitvi komična rutina, pa pomeni epizoda s Haidee njegovo prvo trajnejše srečanje s kulturno drugačnostjo. Pri tem veliko pozornost posveča privzemanju drugega jezika in razvoju improviziranega »kontaktnega jezika«; ti dve temi se nadalje zapleteta z zgodovinsko-kulturnim palimpsestom vzhodnega Sredozemlja, kamor je postavljeno dogajanje. Ko Byron piše Don Juana kot angleški izseljenec v južni Evropi, hkrati tematizira in udejanja svetovljanski ustroj identitete v kontekstu multikulturnih srečanj in nesimetrično sekajočih se skupnosti. Razprava se osredotoča na s Haidee povezano dogajanje kot na vozlišče problematike (slabe) komunikacije in kulturne identitete, pri čemer si pomaga tudi z novejšimi teorijami svetovljanstva, še posebno s teorijo K. Anthonyja Appiaha, zato da poveže romantično svetovljanstvo in dandanašnje globalizirane identitete.

Literatura

Appiah, Kwame Anthony. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York: Norton, 2006.

– – –. The Ethics of Identity. Princeton: Princeton UP, 2005.

Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.

Byron, George Gordon, Lord. Byron’s Letters and Journals. 12 vols. Ed. Leslie A. Marchand. London: Murray, 1973–82.

– – –. Don Juan. Vol. 5 of Complete Poetical Works. Ed. Jerome J. McGann. Oxford: Clarendon, 1993.

Daly, Kirsten. “Worlds Beyond England: Don Juan and the Legacy of Enlightenment Cosmopolitanism.” Romanticism 4 (1998): 189–201.

During, Simon. “Literature: Nationalism’s Other? The Case for Revision.” Nation and Narration. Ed. Homi K. Bhabha. London: Routledge, 1990. 138–53.

Manning, Peter J. “Don Juan and Byron’s Imperceptiveness to the English Word.” Reading Romantics: Texts and Contexts. New York: Oxford UP, 1990. 115–44.

Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge, 1992.

Objavljeno

2017-10-09

Številka

Rubrike

Tematski sklop