Avtor in umetniška ustvarjalnost: Jurij M. Lotman in njegova »semiosfera«

  • Jüri Talvet
Ključne besede: literarna teorija, semiotika, Lotman, Jurij Mihajlovič, avtor, avtorstvo, umetniška ustvarjalnost, Kreutzwald, Friedrich Reinhold, Liiv, Juhan

Povzetek

Postmodernistični obrat v kulturnih študijah vse od 60-ih let dalje ni poskusil problematizirati avtoritete »moderne« tradicije kot domnevnega konstrukta renesančnih humanistov. Namesto tega je vzpostavil svoj lastni sistem, v katerem imajo interpret (ponovni bralec, konceptualizator), pa tudi (lingvistična) anonimnost in (kulturna) pluralnost osrednjo vlogo. – Ob koncu prvega desetletja 21. stoletja sta se svežina in inovativnost postmodernističnega mišljenja izčrpala, pri čemer mislim na dejstvo, da se je njegov diskurz izkazal za močno tavtološkega, medtem ko je njegov predmet postal žrtev simplifikacij. Iskanje avtorja pri tem ni nobena izjema.

Literatura

Laak, Marin. »Kalevipoeg as a Core Text: The Island Maiden’s Thread«. Interlitteraria 13.1 (2008): 197–213.

Lotman, Yuri M. Analiz poetitsheskogo teksta. Leningrad: Prosveshtshenie, 1972.

– – –. Kul’tura kak kollektivnyi razum i problema iskusstvennogo razuma. Moskva, 1977.

– – –. »O semiosfere.« Trudy po znakovym sistemam 17 (1984): 5–23.

– – –. »Pamjat’ v kul’turologitcheskom osveshtchenii«. Wiener Slawistischer Almanach 16 (1985): 5–9; ponatis v Lotman 1992, I, 200–202.

– – –. Kultuurisemiootika. P. Lias, I. Soms in R. Veidemann (prev.). Talin: Olion, 1990.

– – –. Izbrannye stat’i. I. Talin: Aleksandra, 1992.

– – –. Kul’tura i vzryv. Moskva: Progress, 1992.

Talvet, Jüri. »Cervantes’s Narrative Theory«. The Atlantic Critical Review 2.3 (2003): 1–14.

– – –. »Contemporary Translation Philosophy: Cannibalism or Symbiosis?« Interlitteraria 12 (2007): 268–286.

– – –. »Juhan Liiv and His Existential Poetry«. Juhan Liiv. Meel paremat ei kannata / The Mind Would Bear No Better. J. Talvet (ur.), J. Talvet in H. L. Hix (prev.). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. 29–52.

Objavljeno
2017-10-09