S čim začeti roman? Balzac, Dumas in Sue

  • Katarina Marinčič
Ključne besede: francoska književnost, 19. st., feljtonski roman, pripovedna tehnika, Sue, Eugène, Dumas, Alexandre, Balzac, Honoré de

Povzetek

Članek obravnava odnos Honoréja de Balzaca do trivialne književnosti, zlasti do dveh najpomembnejših feljtonistov njegovega časa, Alexandra Dumasa in Eugèna Sueja. Prikazati skuša, da je pripovedna tehnika feljtonskega romana, kljub Balzacovemu kritičnemu in celo sovražnemu soočenju s tovrstno literaturo, pomembno zaznamovala Balzacov pripovedni slog, še posebej ekspozicije njegovih romanov.

Literatura

Aubry, Danielle. Du roman-feuilleton à la série télévisuelle. Pour une rhétorique du genre et de la sérialité. Bern: Peter Lang, 2006.

Auerbach, Erich. Mimesis. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Balzac, Honoré de. La Comédie humaine I. Pariz: Seuil, 1965.

---. La Comédie humaine III. Pariz: Seuil, 1966.

---. Lettres à l´Étrangère II. Pariz: Calman-Lévy, 1908.

---. Zgubljene iluzije. Prev. Vladimir Levstik). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.

Barbéris, Pierre. Balzac. Une mythologie réaliste. Pariz: Larousse, 1971.

Baron, Anne-Marie. Balzac cinéaste. Pariz: Klincksieck, 1990.

Curtius, Ernst Robert. Balzac. Frankfurt ob Majni: Fischer, 1985.

Delattre, Geneviève. Les opinions littéraires de Balzac. Pariz: PUF, 1961.

Dostojevski, F. M. Besi. Prev. Vladimir Levstik. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1919.

Dumas, Alexandre. Le Comte de Monte-Cristo. Pariz: Laffont, 1993.

Schopp, Claude. »Introduction.« Les Valois I. Pariz: Laffont, 1992.

Fernandez, Ramon. Balzac ou l´envers de la création romanesque. Pariz: Grasset, 1980.

Friedrich, Hugo. Drei Klassiker des französischen Romans: Stendhal, Balzac, Flaubert. Frankfurt ob Majni: Klosterman, 1980.

Iknayan, Marguerite. The Idea of the Novel in France: The Critical Reaction 1815–1884. Pariz: Minard, 1961.

Proust, Marcel. Contre Sainte-Beuve. Pariz: Gallimard, 1954.

Sainte-Beuve. Pour la critique. Pariz: Gallimard, 1992.

Sue, Eugène. Les Mystères de Pariz. Pariz: Laffont, 1989.

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave