Kurzivna pisava v Madame Bovary: izhodišča za prevodoslovno obravnavo polifonije pri Flaubertu

  • Florence Gacoin-Marks
Ključne besede: francoska književnost, Flaubert, Gustave, pripovedna tehnika, polifonija, literarni prevod, prevodi v slovenščino

Povzetek

Med postopki, s katerimi Flaubert ustvarja pripovedno polifonijo, v kateri se prepletajo glasovi pripovedovalca, literarnih oseb in provincialnega meščanstva, je uporaba kurzivne (poševne) pisave v Madame Bovary izvirno sredstvo, ki so ga izčrpno preučili številni flaubertologi. Članek na podlagi analize avtorjevih namenov pri označevanju posameznih sklopov predlaga tipologijo uporabe kurzivne pisave, kar omogoča bolj celovito in sistematično obravnavo tega stilema s prevodoslovnega vidika.

Literatura

Adert, Laurent. Les Mots des autres (lieu commun et création romanesque dans les œuvres de Gustave Flaubert, Nathalie Sarraute et Robert Pinget). Lille: Presses universitaires du Septentrion, 1996.

Bahtin, Mihail M. Problemi poetike Dostojevskega. Ljubljana: Literatura, 2007 [1929].

Duchet, Claude. »Signifiance et in-signifiance : le discours italique dans Madame BovaryLa production du sens chez Flaubert. Ur. Claudine Gothot-Mersch. Pariz: 10-18, 1975. 358–394.

Dupin, Henri, ur. Alimentation et nutrition humaines. Pariz: ESF Éditeur, 1992.

Flaubert, Gustave. Correspondance. Pariz: Gallimard, 2002. (Folio).

– – –. Madame Bovary. Œuvres I. Gustave Flaubert. Pariz: Gallimard, 1998. (La Pléiade).

Gonçalves, Luis Carlos Pimenta. »Italique et informatique : une étude de l’italique dans les traductions portugaises de Madame BovaryRevue Flaubert 3 (2003). Splet. 15. 11. 2010. http://flaubert.univ-rouen.fr/revue/revue3/goncal.pdf.

Gothot-Mersch, Claudine. »La parole des personages.« Travail de Flaubert. Pariz: Seuil, 1983. 199–221.

Grevisse, Maurice. Le Bon usage. Duculot, 1988.

Herschberg Pierrot Anne. »Introduction.« Le Dictionnaire des idées reçues. Gustave Flaubert. Pariz: Le Livre de Poche, 1997. 5–43.

Koncut, Suzana, prev. Gospa Bovary. Gustave Flaubert. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.

Koren, Evald. »O prevajanju pesniškega podobja v Gospe BovaryPrevajanje realističnih in naturalističnih besedil. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2003. 136–156.

Levstik, Vladimir, prev. Gospa Bovaryjeva. Gustave Flaubert. Ljubljana: Omladina, 1915.

– – –. Gospa Bovaryjeva. Gustave Flaubert. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1953.

Levstik, Vladimir. »Moja srečanja z gospo Bovaryjevo.« Knjiga 5 (1953): 132–137.

Meijer-Concas, Anita de. »Italique et traduction : Madame Bovary en néerlandais.« Équivalences 20.1–2 [1991]: 55–72.

Mezeg, Adriana. »Načini prevajanja francoskih glagolov iz spremnih stavkov premega govora v treh slovenskih prevodih Flaubertove Madame BovaryJezik in slovstvo 52.2 (2007): 81–93.

Rey-Debove, Josette. Sémiotique. Pariz: PUF, 1979.

Slovenski pravopis I. Pravila. Ljubljana: SAZU / DZS, 1994.

Smolej, Tone. »O prevajanju imen v Flaubertovi Gospe BovaryHieronymus 3.1–2 (2009): 99–109.

Thibaudet, Albert. Gustave Flaubert. Pariz: Gallimard, 1999 [1935].

Zenkine, Serge. Madame Bovary et l’oppression réaliste. Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 1996.

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave