Funkcije in pomen intertekstualnih navezav v poeziji Uroša Zupana

  • Nina Barbič
Ključne besede: slovenska poezija, Zupan, Uroš, medbesedilnost

Povzetek

V članku je narejen pregled pesniških zbirk Uroša Zupana s poudarkom na raziskovanju intertekstualnih navezav in opredelitve funkcij uporabljenih postopkov, s pomočjo katerih je mogoče očrtati enega izmed vidikov Zupanove poetike in se dotakniti nekaterih ključnih mest v njegovi pesniški drži.

Literatura

Avanzo, Miha. Antologija ameriške poezije 20. stoletja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986 (Bela krizantema).

Benn, Gottfried. Benn. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976 (Lirika).

Blake, William. Jerusalem: the Emanation of the Giant Albion. New Jersey: Princeton University Press, 1991.

Celan, Paul. Celan. Prev. Niko Grafenauer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985 (Lirika).

Debeljak, Aleš. »Spanec, spanec.« Sodobnost 2 (1982): 173–175.

Heraklitos Efeški: Fragmenti. Maribor: Obzorja, 1993 (Znamenja).

Ginsberg, Allen. Howl & Other Poems. San Francisco: City Light Books, 2006.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000 (Literarni leksikon, 45).

– – –. »Medbesedilni odnosi, oblike in vrste.« Literatura 6 (1989): 147–162.

Kolšek, Peter. »So solze pripravljene?« Delo 204 (3. 9. 2008): 19.

Maković, Zvonko idr. Intertekstualnost & intermedialnost. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, 1988.

O’Hara, Frank. The Collected Poems. Ur. Donald Allen. Los Angeles: University of California Press, 1995.

Osti, Josip. Sarajevska elegija. Ljubljana: DZS, 1993.

Świetlicki, Marcin. Pesmi ignoranta. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2002 (Aleph).

Šalamun, Tomaž. Metoda angela. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Vallejo, Cesar. The Complete Poetry of Cesar Vallejo, Bilingual Edition. Ur. Clayton Eshleman. Los Angeles: University of California Press, 2007.

– – –. Trilce. Ur. Clayton Eshleman. Los Angeles: Wesleyan University Press, 2000.

Milan Vincetič: »Knjiga prebujenih iluzij: Uroš Zupan: Copati za hojo po KitajskiVečer 183 (10. 8. 2009): 13.

Williams, William Carlos. Asphodel, That Greeny Flower & Other Love Poems. New York: New Directions Publishing Corporation, 1994.

– – –. The Collected Poems of William Carlos Williams: 1939–1962. New York: New Directions Publishing Corporation, 2001.

– – –. Pictures from Brueghel. Canada: Penguin Books Canada Limited, 1962.

– – –. William Carlos Williams. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999 (Lirika).

Zupan, Uroš. Copati za hojo po Kitajski. Ljubljana: LUD Literatura, 2008 (Prišleki).

– – –. Drevo in vrabec. Ljubljana: LUD Literatura, 1999 (Prišleki).

– – –. Jesensko listje. Ljubljana: LUD Literatura, 2006 (Prišleki).

– – –. Lokomotive. Ljubljana: Študentska založba, 2004 (Beletrina).

– – –. Nafta. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002.

– – –. Nasledstvo. Ljubljana: Študentska založba, 1998 (Beletrina).

– – –. »Oceanska jasnina kot kriterij.« Spraševala Darja Pavlič. Literatura 150 (december 2003): 225–244.

– – –. Odpiranje delte. Ljubljana: Mihelač, 1995 (Itaka).

– – –. Reka. Ljubljana: DZS, 1993.

– – –. Sutre. Ljubljana: Aleph, 1991 (Aleph).

Objavljeno
2017-10-16
Rubrike
Razprave