Cervantes, Menard in Borges

  • Roger Chartier
Ključne besede: Borges, Jorge Luis, Don Kihot, Cervantes, branje, fikcija, pastiš

Povzetek

Razprava obravnava Borgesovo zgodbo »Pierre Menard, avtor Kihota« z biografskega, avtobiografskega, alegoričnega, kritičnega, estetskega in bibliografskega gledišča. V vseh teh kontekstih se zgodba izkaže za bodisi eksplicitno ali pa implicitno samonanašalno, saj v vsej primerih bere sebe v razmerju do svojega avtorja, izdaje in bralstva.

Literatura

Borges, Jorge Luis, in Norman Thomas di Giovanni. »An Autobiographical Essay«. Borges, The Aleph and Other Stories 1933–1969. Ur. in prev. Norman Thomas di Giovanni v sodelovanju s Jorgejem Luisom Borgesom. New York: Bantam Books, 1971. 135–185.

Borges, Jorge Luis. »Babilonska knjižnica«. Borges, Izbrana dela: Namišljenosti. Prev. Aleš Berger. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2001. 49–56.

– – –. »La Biblioteca de Babel«. Borges, Obras completas 1923–1972. Ur. Carlos V. Frías. Buenos Aires: Emecé editores, 1974. 465–471.

– – –. J. Luis Borges. Ur. Dominique de Roux in Jean de Milleret. Pariz: Éditions de L’Herne, 1964.

– – –. »Pierre Menard, autor del Quijote«. Borges, Obras completas 1923–1972. Ur. Carlos V. Frías. Buenos Aires: Emecé editores, 1974. 444–450.

– – –. »Pierre Menard, avtor Kihota«. Borges, Izbrana dela: Namišljenosti. Prev. Aleš Berger. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2001. 23–31.

Bourdieu, Pierre, in Roger Chartier. »La lecture : une pratique culturelle«. Pratiques de la lecture. Ur. Roger Chartier. Marseille: Rivages, 1985. 217–239.

Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Ur. Francisco Rico. Madrid: Alfaguara, 2004.

– – –. Veleumni plemič don Kihot iz Manče. Prev. Niko Košir. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1972.

Charbonnier, Georges. Entretiens avec Jorge Luis Borges. Pariz: Gallimard, 1967.

Manguel, Alberto. With Borges. Toronto: Thomas Allen Publishers, 2004.

Objavljeno
2017-10-16