Poljska primerjalna književnost – stanje in perspektive

  • Miloš Zelenka
Ključne besede: primerjalna književnost, Poljska, poljska literarna veda

Povzetek

Študija se posveča stanju in perspektivam poljske primerjalne književnosti po letu 1989. Čeprav je bila prva katedra za primerjalno literarno vedo v srednji in vzhodni Evropi ustanovljena že leta 1818 na Varšavski univerzi, je po drugi svetovni vojni primerjalna književnost izginila iz učnih načrtov in raziskovalskih refleksij. Položaj se je spremenil v zadnjih dvajsetih letih.

Literatura

Bakuła, Bogusław. Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Poznanj: Institut Filologii Polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000.

Bilczewski, Tomasz. Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Krakov: UNIVERSITAS, 2010.

Ciesla-Korytowska, Maria. »Komparatystyka w Polsce.« Ruch Literami 36.4 (1995): 521−530.

Janaszek-Ivaničková, Halina (ur.). Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Varšava: Instytut kultury, 1997.

Janaszek-Ivaničková, Halina. »O współczesnej komparatystyce literackiej.« Przegląd Humanistyczny 41.4 (1997): 33−41.

Janaszek-Ivaničková, Halina (ur.). The Horyzons of Comparative Literature Studies. Varšava: Dom Wydawniczy Elipsa, 2007.

Juvan, Marko. »O metodě Dějin literárních kultur středovýchodní Evropy.« Slavica Litteraria. 12.1 (2009): 95−101.

Kasperski, Edward. Kategorie komparatystyki. Varšava: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

Kmita, Jerzy. Wymykanie się uniwersaliom. Varšava: Oficyna Naukowa, 2000.

Kola, Adam F. Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne. Torunj: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Kola, Adam F. Studia interdyscyplinarne i literaturoznawstwo polskie. Od zmian instytucjonalnych do nowego projektu konstruowania indywidualnej tożsamości. Ur. Jacek Kowalewski – Wojciech Piasek – Marta Śliwa. Olsztyn: Colloquia Humaniorum, 2006. 179-196.

Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. I. Transformacja. Ur. Halina Janaszek-Ivaničková. Varšava: Dom Wydawniczy Elipsa, 2005.

Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. II. Feminizm. Ur. Ewa Kraskowska. Varšava: Dom Wydawniczy Elipsa, 2005.

Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. III. Podmiotowość. Ur. Barbara Czapik. Varšava: Dom Wydawniczy Elipsa, 2005.

Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. IV. Mniejszości. Ur. Mieczysław Dąbrowski. Varšava: Dom Wydawniczy Elipsa, 2005.

Nowicka-Jeżowa, Alina (ur.). Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Izabelin: Świat Literacki, 1998.

Szczęsna, Ewa; Kasperski, Edward (ur.). Komparatystyka dzisiaj. I. Problemy teoretyczne. Kraków: Universitas, 2010.

Wishnevska, Lidija. »Komparativistika v Polshe – nabrosok situaciji na 2007 god, s voprosami na 2008 god.« Prilozi – Contributions 32.2 (2007): 513−523.

Zelenka, Miloš. »Interkulturní studia v kontextu soudobé literární historiografie: ’komparování’ jako způsob interpretace psaní literárních dějin.« World Literature Studies 2(19).4 (2010): 74−83.

Zelenková, Anna. »Svetovna primerjalna književnost in njen slovanski prispevek.« Primerjalna književnost 34.1 (2011): 266−271.

Objavljeno
2017-10-16