Vmesniški pristop k raziskovanju prek meja

  • Vita Fortunati
Ključne besede: integrirane študije, mreženje, vmesnik, potujoči koncepti, kompleksni sistemi, spomin, biokompleksnost

Povzetek

Članek obravnava tri teme: nujno potrebo po integriranih študijah; pojem »vmesnika«, kakor se je uporabljal v evropskem projektu Acume 2: Interfacing Science and Humanities pri problematiziranju statične ideje »vpliva« in zagovoru vmesnika kot izomorfizma dveh področij, ki v odgovor na svojo problematiko istočasno razvijata nova teoretska orodja; ter metodologijo in izsledke dveh vzorčnih študij, ki so ju izpeljali tako naravoslovci kakor humanisti: študije spomina in študije biokompleksnosti.

Literatura

Agazzi, Elena, in Vita Fortunati (ur.). Memoria e saperi: Percorsi transdisciplinari. Rim: Meltemi, 2007.

Ascari, Maurizio. Literature of the Global Age. Jefferson (NC): McFarland, 2011.

Bal, Mieke. Travelling Concepts in the Humanities. Toronto: University of Toronto Press, 2002.

Bassnett, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford in Malden (MA): Blackwell, 1993.

Benvenuti, Giuliana, in Remo Ceserani. La letteratura nell’età globale. Bologna: Il Mulino, 2012.

Castellani, Gastone, idr. (ur.). Biocomplexity at the Cutting Edge of Physics, Systems Biology and Humanities. Bologna: Bononia University Press, 2008.

Black, Max. Models and Metaphors. Ithaca (NY): Cornell University Press, 1962.

Calvino, Italo. Ameriška predavanja. Prev. Veronika Simoniti. Ljubljana: Družina, 1996.

Collini, Stefan. »Introductory Essay«. C. P. Snow. The Two Cultures. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. vii–lxiii.

Cornell Way, Eileen. Knowledge, Representation and Metaphor. Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 1991.

Dario, Paolo. »Un nuovo ingegnere rinascimentale«. I classici e la scienza. Ur. Ivano Dionigi. Milano: Rizzoli, 2007. 255–266.

D’haen, Theo, César Domínguez in Mads Thomsen (ur.). World Literature: A Reader. London in New York: Routledge, 2012.

Hayles, N. Katherine. The Cosmic Web: Scientific Field Models & Literary Strategies in the 20th Century. London: Cornell University Press, 1984.

Jordanova, Ludmilla J. »Introduction«. Languages of Nature: Critical Essays on Science and Literature. Ur. Ludmilla J. Jordanova. London: Free Association Books, 1986. 15–47.

Morin, Edgar. La Tête bien faite : Repenser la réforme, réformer la pensée. Pariz: Seuil, 1999.

Nussbaum, Martha C. »Skills for Life«. Times Literary Supplement, 30. april (2010): 1–7.

Odifreddi, Piergiorgio. »La guerra dei due mondi«. I classici e la scienza. Ur. Ivano Dionigi. Milano: Rizzoli, 2007. 45–54.

Prigogine, Ilya. La fine della certezza. Il tempo, il caos e le leggi della natura. Torino: Bollati Boringhieri, 1997.

Snow, C. P. The Two Cultures. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Swinburne, Richard. Revelation: From Metaphor to Analogy. Oxford: Clarendon Press, 1992.

Wilson, E. O. Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Alfred A. Knopf, 1999.

Simonsen, Karen-Margrethe, in Jakob Stougaard-Nielsen (ur.). World Literature, World Culture. Aarhus: Aarhus University Press, 2008.

Objavljeno
2017-10-25