Negovanje netrivialnega

  • Urban Kordeš
Ključne besede: kognitivna znanost, doživljanje, tok zavesti, individualnost, soudeleženost

Povzetek

V članku poskušamo opozoriti na potrebo po vnovičnem zaupanju v individualnost, kompleksnost in intimnost neposrednega doživljanja. Pokažemo, zakaj toka zavesti ne moremo opazovati s standardi klasične (analitično-redukcionistične) paradigme. Predlagamo uravnoteženje intersubjektivne resničnosti redukcionističnih teorij z intimno resničnostjo Gestalta zavedanja, na katero – morda bolje kakor kdorkoli – opozarjajo pisatelji, pozorni zasledovalci toka zavesti.

Literatura

Ackoff, Russell L. Redesigning the Future: A Systems Approach to Societal Problems. New York: Wiley, 1974.

Castaneda, Carlos. Notranji ogenj. Prev. Janez Urh. Ljubljana : Gnosis, 1995.

Damasio, Antonio. Looking for Spinoza. London: Vintage Books, 2004.

Furlong, Dermot, in David Vernon. »Reality Paradigms, Perception, and Natural Science: The Relevance of Autopoiesis«. Autopoiesis and Perception 25.8 (1994): 95–120.

Libet, Benjamin. »Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action«. Behavioral and Brain Sciences 8 (1985): 529–566.

Sebe, Nicu. »Software Decodes Mona Lisa’s Enigmatic Smile«. New Scientist (17. december 2005): 25.

Varela, Francisco J., Evan Thompson in Eleanor Rosch. The Embodied Mind. Cambridge (MA) in London: MIT Press, 1991.

von Foerster, Heinz. »Responsibilities of Competence«. Journal of Cybernetics 2.2 (1972): 1–6.

– – –. »Through the Eyes of the Other«. Research and Reflexivity. Ur. Frederick Steier. London: Sage, 1991. 63–75.

– – –. »‘Uncle Ludwig’ and Other Wittgensteiniana«. [Neobjavljeno predavanje s simpozija »Wittgensteinseminara«, Skjoldnu, 24. maj 1992.]

Wegner, Daniel M. The Illusion of Conscious Will. Cambridge (MA): MIT Press, 2002.

Winograd, Terry, in Fernando Flores. Understanding Computers and Cognition. Norwood (NJ): Ablex Publishing, 1986.

Wittgenstein, Ludwig. »Logisch-Philosophische Abhandlung«. Annalen der Naturphilosophie 14 (1921): 185–262.

Woolf, Virginia. Gospa Dalloway. Prev. Jože Udovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987.

Objavljeno
2017-10-25