Nečloveški intervali: radijske sinteze Filippa Tommasa Marinettija

  • Federico Luisetti
Ključne besede: estetika, umetnost in tehnologija, Marinetti, Filippo Tommaso, Bergson, Henri, Deleuze, Gilles, radijska performativnost, umetnost intervalov, tehnološki vitalizem

Povzetek

Filippo Tommaso Marinetti v radijskih sintezah (sintesi radiofoniche) iz leta 1933 z izmenjavo zvokov, šumov in pavz raziskuje pojmovno in senzorično gostoto brezžične komunikacije, pri čemer uvaja kompleksno rabo prekinitev in intervalov. V tem članku analiziramo teoretske implikacije Marinettijeve prelomne uvedbe teh vmesnosti v kontekstu razprav o infra-reprezentacijskih umetnostnih metodah z začetka 20. stoletja. Tehnizacijo estetske produkcije, za kakršno se zavzema Marinetti, nato umestimo v polje postbergsonovske vitalistične epistemologije in jo postavimo nasproti Deleuzovi transcendentalni interpretaciji avantgardističnih praks prekinitve.

Literatura

Benjamin, Walter. »Poskusi o Brechtu«. Brecht, Zgodbe gospoda Keunerja; Me-ti; Benjamin, Poskusi o Brechtu. Prev. Amalija Maček. Ljubljana: Studia humanitatis, 2009. 211–354.

– – –. »Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati«. Prev. Janez Vrečko. Benjamin, Izbrani spisi. Ur. Bratko Bibič. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998. 145–176.

Bergson, Henri. »Uvod v metafiziko«. Bergson, Esej o smehu; Filozofska intuicija; Uvod v metafiziko. Prev. Janez Gradišnik. Ljubljana: Slovenska matica, 1977. 147–190.

Bragaglia, Anton Giulio. Fotodinamismo futurista. Torino: Einaudi, 1970.

Brecht, Bertolt. »Radio kot komunikacijski aparat«. Prev. Igor Kramberger. Problemi 21.6–8 (1983): 124–125.

Campbell, Timothy. Wireless Writing in the Age of Marconi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.

Coda, Elena. »Teatro di straniamento in Marinetti e Brecht«. Carte Italiane: A Journal of Italian Studies 13 (1993–1994): 1–15.

De Benedictis, Angela Ida. Radiodramma e arte radiofonica. Storia e funzioni della musica per radio in Italia. Torino: EDT, 2005.

Deleuze, Gilles. Cinema 2. The Time-Image. Prev. Hugh Tomlinson in Robert Galeta. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.

– – –. »Immanence: A Life…«. Prev. Nick Millett. Theory, Culture & Society 14.2 (1997): 3–7.

Deleuze, Gilles, in Claire Parnet. Dialogues. New York: Columbia University Press, 1989.

Duchamp, Marcel. Notes. Ur. in prev. Paul Matisse. Boston: G. K. Hall, 1983.

Fisher, Margaret. »Futurism and Radio«. Futurism and Technological Imagination. Ur. Günter Berghaus: Amsterdam in New: York Rodopi, 2009.

– – –. »New Information Regarding the Futurist Radio Manifesto«. Italogramma 2011. Dostopno na: http://italogramma.elte.hu/sites/default/files/cikkek/letoltheto/pdf/Fisher_radio.pdf (7. maj 2012).

Jullien, François. Vital Nourishment. Departing from Happiness. New York: Zone Books, 2007.

Kittler, Friedrich A. Discourse Networks, 1800/1900. Prev. Michael Metteer. Stanford (CA): Stanford University Press, 1990.

– – –. Gramophone, Film, Typewriter. Prev. Geoffrey Winthrop-Young in Michael Wutz. Stanford (CA): Stanford University Press, 1999.

Luisetti, Federico. »A Vitalist Art: Filippo Tommaso Marinetti’s sintesi radiofoniche«. Futurisms. Precursors, Protagonists, Legacies. Ur. Geert Buelens, Harald Hendrix in Monica Jansen. Idaho Falls: Lexington Books, 2012 [v tisku].

– – –. Una vita. Pensiero selvaggio e filosofia dell’intensità. Milano: Mimesis, 2011.

Marinetti, Filippo Tommaso. »Radio Syntheses. Introduction and Translation by Jeffrey T. Schnapp«. Modernism/Modernity 16.2 (2009): 415–420.

– – –. Teatro 2. Ur. J. T. Schnapp. Milano: Mondadori, 2004.

Marinetti, Filippo Tommaso, in Pino Masnata. The Radia. Futurist Manifesto. Futurism. An Anthology. Ur. Lawrence Rainey, Christine Poggi in Laura Wittman. New Haven: Yale University Press, 2009.

Niebisch, Arndt. »Cruel Media. On F. T. Marinetti’s Media Aesthetics«. Annali d’Italianistica 27 (2009): 333–348.

Steege, Benjamin. »Musical Modernism and the Culture of Experiment«. [Neobjavljen referat s konference 100 Years of Futurism: Sounds, Science, and Literature: An Interdisciplinary Colloquium, Univerza Severne Karoline, Greensboro, 20.–21. februar 2009.]

Objavljeno
2017-10-25