Stanko Petrič, prvi slovenski prevajalec in komentator Savitri

  • Vlasta Pacheiner Klander
Ključne besede: staroindijska književnost, epika, Mahabharata, Savitri, sanskrt, prevodi v slovenščino, Petrič, Stanko

Povzetek

Članek obravnava prvi slovenski prevod Savitri, epizodne zgodbe iz Mahabharate. Objavil ga je Stanko Petrič, študent primerjalnega jezikoslovja, l. 1923. Malo znano prevajalčevo življenje je rekonstruirano po arhivskih dokumentih. Analiza prevoda temelji na primerjavi s predlogo v priročniku za študij sanskrta H. C. Kellnerja.

Literatura

Katalogi pripravljalnega, 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Fond Gimnazija Kočevje KOČ 86, škatla št. 4, mapa 23, škatla št. 5, mape 24, 25, 26, 27, 28. Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Katalogi 6., 7., 8. razreda in glavni zapisnik o zrelostnih izpitih. Fond Gimnazija Kranj KRA/0122. Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj.

Kellner, Hermann Camillo. Sâvitrî. Praktisches Elementarbuch zur Einführung in die Sanskritsprache. Leipzig 1888.

Kosovel, Srečko. » † Stanku Petriču: Vesela pesem tvojemu zdravemu življenju«. Zbrano delo III.2. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977.

Lavtižar, Josip. Rateška kronika Josipa Lavtižarja. Kranjska Gora: Župnijski urad, 1996.

The Mahābhārata. I-XIX. Poona 1933–1966. [Epizoda o Savitri je v zv. V. Poona 1942. 960–989, op. 1108.]

Osebni izkazi študentov, škatla št. I/235. Arhiv Univerze v Ljubljani.

[Osmrtnica za Stanka Petriča.] Slovenec 52.4 (5. januar 1924): 3.

[Poročila o Petričevi nesreči:] »Tragična smrt mladega ljubljanskega akademika«. Jutro 5.5 (5. januar 1924): 3; »Tragična smrt mladega akademika.« Narodni dnevnik 1.4 (5.januar 1924): 3; »Tragična smrt mladega akademika«. Slovenec 52.4 (5. januar 1924): 5; »Težka nesreča pri Kranju«. Slovenski narod 57.4 (5. januar 1924): 3.

Rojstna knjiga Rateče. Nadškofijski arhiv Ljubljana.

Sâvitrî oder der Triumph ehelicher Treue. Prev., uvod in opombe Hermann Camillo Kellner. Leipzig, Reclam [1895]. (Reclam Universal-Bibliothek 3504).

»Savitri: Zmagoslavje zakonske zvestobe«. (Odlomek iz Mahabharate.) Iz staroindijščine prevedel St. Petrič. Mladika 4.9, 10, 11, 12 (1923): 329–332, 369–370, 407–410, 447–448.

T. D. » † Stanko Petrič«. Mladika 5 (1924): 154.

Objavljeno
2017-10-25