Rousseaujeva kurtizana s plemenitim srcem – predhodnica Dame s kamelijami

  • Katarina Bogataj Gradišnik
Ključne besede: francoska književnost, angleška književnost, 18. st., sentimentalni roman, literarni liki, kurtizana, Rousseau, Jean-Jacques, Abbé Prévost, Richardson, Samuel

Povzetek

Članek skuša poiskati izvire in posamezne prvine mita o plemeniti kurtizani v sentimentalnem izročilu 18. stoletja. Težišče raziskave je na epizodni zgodbi o ljubezni angleškega lorda do italijanske kurtizane v Rousseaujevem romanu Nova Heloiza.

Literatura

Auerbach, Erich. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. 3. izd. Bern/München: Francke, 1964.

Borinski, Ludwig. Der englische Roman des 18. Jahrhunderts. 2. izd. Wiesbaden: Athenaion, 1978. (Athenaion Literaturwissenschaft 15).

Engel, Claire Eliane. »L’Abbé Prévost et Jean-Jacques Rousseau«. Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau (1939–1940): 19–39.

Kos, Janko. »Madame de La Fayette in začetki evropskega romana«. Svetovni roman. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009 (Zbirka Novi pristopi). 69–104.

Munro, James S. »Richardson, Marivaux, and the French Romance Tradition«. The Modern Language Review 70.4. (1975): 752–759.

A New History of French Literature. Ur. Denis Hollier. Cambridge, Mass./London: Harvard University Press, 1994.

Prévost d’Exiles, Antoine François. Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Pariz: Gallimard, 1936.

– – –. Manon Lescaut. Prev. in študijo napisala Djurdja Flerè. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989. (Sto romanov).

Richardson, Samuel: The History of Sir Charles Grandison I–III. Ur. in uvod Jocelyn Harris. London: Oxford University Press, 1972.

Rousseau, Jean-Jacques: Izpovedi I–III. Prev. Silvester Škerl. Ljubljana: Slovenska Matica, 1955–1956.

– – –. La Nouvelle Héloïse. Uvod in opombe René Pomeau. Pariz: Garnier Frères, 1960.

– – –. Julija ali Nova Heloiza. (Izbrani odlomki). Prev., vsebino povzela in opombe napisala Radojka Vrančič. Uvodno razlago napisal Tone Smolej. Ljubljana: DZS, 2008.

– – –. Julie oder Die neue Héloïse. Ur. Dietrich Leube. Spremna beseda Reinhold Wolf. München: Winkler, 1978.

– – –. Julija ili Nova Heloisa. Prev. Ivan Čaberica. Split: Logos, 1984. (Beatriče. Svjetski ljubavni roman).

Sasse, Klaus. Die Entdeckung der courtisane vertueuse in der französischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Rétif de la Bretonne und seine Vorgänger. Disertacija. Hamburg, 1967. (Hamburger romanistische Dissertationen 4).

Schmolke-Hasselmann, Beate: »Manon – Marguerite – Nana oder: Was liesst die literarische Kurtisane?« Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 8 (1984): 533–546.

Smolej Tone. »Uvodna razlaga«. Jean-Jacques Rousseau. Julija ali Nova Heloiza. Ljubljana: DZS, 2008. (Zbirka Klasje). 11–43.

Van Tieghem, Philippe. La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Pariz: Libraire Nizet, 1956. (Les grands événements littéraires).

Objavljeno
2017-10-25